Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Współpraca polsko-białoruska w zakresie rozwoju hodowli bydła

W dniu 25.09.2017 roku odbyło się VI posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa

W dniu 25.09.2017 roku odbyło się VI posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa poświęcone rozwojowi hodowli bydła z wykorzystaniem nowoczesnych metod bioinżynieryjnych, w którym uczestniczył przedstawiciel SHiUZ Bydgoszcz, Pan Marcin Oszczapiński, dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych.

W spotkaniu ze strony białoruskiej udział wzięli:

1. Pan Aleksander Michaiłowicz Subbotin, zastępca ministra rolnictwa i wyżywienia Republiki Białorusi – współprzewodniczący grupy

2. Pan Aleksiej Igoriewicz Bogdanow, naczelnik Głównego Zarządu ds. Eksportu, MRiW RB

3. Pan Aleksander Konstantinowicz Lachowskij, naczelnik Zarządu ds. Kontroli Działań Przeciwepizzotycznych i profilaktycznych, Departament Kontroli Weterynaryjnej i Nadzoru Żywnościowego, MRiW RB

4. Pan Dminitrij Pietrowicz Strapko, naczelnik Głównego Zarządu Białoruskiego Zarządu Państwowego Nadzoru Weterynaryjnego na Granicy Państwowej i w Transporcie

5. Pani Tatjana Semasko, zastępca dyrektora ds. ekspertyz patentowych Państwowej Inspekcji ds. Badania i Ochrony Roślin

6. Pan Piotr Zbigniewicz Kaszteljan, dyrektor generalny Republikańskiego Unitarnego Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego „Grodnienskoje Plempredprinjatie”

7. Pani Jelena Michałowna Morgunowa, dyrektor generalny Republikańskiego Unitarnego Przedsiębiorstwa „Naukowo-Praktyczne Centrum Narodowej Akademii Nauk Białorusi ds. Środków Spożywczych”

Stronę polską reprezentowali:

1. Pani Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Pan Andrzej Chodkowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa

3. Pan Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii

4. Pan Łukasz Hołubowski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

5. Pan Andrzej Sutkowski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

6. Pan Tomasz Zmiejko, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MRiRW

7. Pan Marcin Oszczapiński, dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy

8. Pan Michał Cieszkowski, starszy specjalista DWM, MRiRW

9. Pani Anna Paradowska, referendarz, DWM, MRiRW

W czasie spotkania omówiono:

– wdrożenie wyceny genomowej bydła w Republice Białorusi

– wsparcie techniczne i merytoryczne dla transplantacji zarodków bydlęcych

– certyfikaty weterynaryjne dla materiału biologicznego oraz zwierząt hodowlanych eksportowanych z Polski do Białorusi.

Pan Aleksander Michaiłowicz Subbotin, zastępca ministra rolnictwa i wyżywienia Republiki Białorusi, Pani Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP

Fot: MRiRW

Scroll to top
1