Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. oraz Zarządu BIOSEM Polska Sp. z o.o. (w likwidacji)

Szanowni Państwo,
Udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o.

Udziałowcy BIOSEM Polska Sp. z o.o. (w likwidacji)

Uwaga: dotyczy udziałowców, którzy zbyli udziały SHiUZ Sp. z o.o. w 2023 roku i wobec których KOWR skorzystał z prawa pierwokupu.

Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Zarząd BIOSEM Polska Sp. z o.o. (w likwidacji) mając na uwadze jak najlepsze rozwiązania dla udziałowców, w stosunku do których KOWR wykonał prawo pierwokupu zbywanych udziałów, rekomenduje złożenie zgodnie ze wzorem przygotowanym w oparciu o ekspertyzę prawną wniosku o odroczenie płatności podatku z tytułu zbycia udziałów do Urzędu Skarbowego za rok 2023 do 30 kwietnia 2024 r. (wzór wniosku do pobrania). Uwaga: wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego, w którym dana osoba rozlicza podatek dochodowy.

Możliwe jest również złożenie indywidualnego wniosku do organu podatkowego o wydanie interpretacji czy przychód wskazany przez KOWR ma charakter ostateczny. W sytuacji, gdyby organ potwierdził stanowisko, że przychód jednak nie powstał, nie byłoby dochodu do opodatkowania.

Działanie takie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku podatkowego i jednocześnie wykorzystania możliwych środków i procedur prawnych w celu uzyskania interpretacji wiążącej dotyczącej zobowiązań podatkowych udziałowców.

Zarząd SHiUZ Sp. z o.o.
Zarząd BIOSEM Polska Sp. z o.o. (w likwidacji)

 
Do pobrania:
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku – kliknij, aby pobrać plik .pdf

Scroll to top
1