Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Slide ZOBACZ WIĘCEJ Naturalnie
z polskiej hodowli
_ Sklep O firmie SHiUZ Mobile Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy
Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563
Ogłoszenia
Przyszłość
rodzi się
z nami
Nasienie buhajów buhaje mleczne i mięsne o najwyższych parametrach

Oferujemy nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych. Są to starannie dobrane rozpłodniki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej, ocenione genomowo i tradycyjnie. Posiadamy także w naszej ofercie buhaje innych ras mlecznych i mięsnych.

Nasienie knurów shiuz w bydgoszczy jest producentem nasienia knurów

W Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy produkujemy nasienie knurów w 3 Stacjach Unasieniania Loch. Posiadamy ponad 450 knurów reprodukcyjnych pochodzących z najlepszych stad zarodowych w Polsce, z importu i z firm hybrydowych.

Aktualności
Piszą o nas

TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY
nr 12 i 15/2024

Sama idea ponownego upaństwowienia Stacji jest w naszej opinii bardzo słuszna i stanowi szansę rozwoju firmy oraz szerszej perspektywy dla prowadzenia krajowego programu hodowlanego bydła mlecznego z korzyścią dla Polskich hodowców. Jest też akceptowana przez pracowników SHiUZ Bydgoszcz, którzy od samego początku wyrażali chęć odsprzedania posiadanych udziałów KOWRowi. [...]
KOWR po skorzystaniu z prawa pierwokupu w 2022 roku zakwestionował wartość przejętych udziałów i pozwał udziałowców (głównie pracowników czynnych lub emerytowanych) o rażące zawyżenie rynkowej wartości udziału.[...] Nie wyjaśniony pozostaje system wyceny wartości udziałów Stacji przez KOWR, który stanowi podstawę pozwu.[...]
Jesteśmy przekonani, że Sąd przede wszystkim na podstawie dotychczas zawartych umów potwierdzi wartość udziałów. Jednak obawiamy się, że czas jaki upłynie do rozstrzygnięcia sporu pogrzebie ideę szybkiego przejęcia udziałów Stacji przez KOWR.

Pobierz pełną treść Listu (.pdf)

List otwarty udziałowców BIOSEM i pracowników SHiUZ

Tygodnik Poradnik Rolniczy 42/2023

Rola hodowców w repolonizacji SHiUZ-u

Stało się, rozpoczęła się repolonizacja SHiUZ-u Bydgoszcz! KOWR skorzystał z prawa pierwokupu i nabył 17% udziałów w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy i ma ich obecnie 27%. - Już od roku 2015 zaczęliśmy działać na rzecz tego, aby państwo polskie wykupiło pakiet większościowy  w jednej ze spółek hodowlanych. Wreszcie będziemy mogli mieć wpływ na polską hodowlę - Waldemar Plantowski. - Wykupienie udziałów SHiUZ-u przez KOWR to pierwszy duży krok, aby chociaż jedna stacja hodowlana była polska - Jerzy Wawrzyńczak.

Pobierz artykuł (.pdf)

Tygodnik Poradnik Rolniczy

nr 10/2023

Jak to było z prywatyzacją Stacji

Udział KOWR w kapitale SHiUZ spowoduje przyspieszenie prac nad aktualizacją składników indeksu genetycznego gPF. To także promocja polskiej genetyki bydła mlecznego w kraju i za granicą oraz możliwość stworzenia konsorcjum naukowo-badawczego w oparciu o uczelnie, stada OHZ oraz SHiUZ, jako powiązanych elementów badawczo-produkcyjnych zapewniających niezależność w zakresie rozwoju krajowej genetyki i inseminacji bydła. - Adam Gałgański, wiceprezes zarządu SHiUZ Bydgoszcz

Pobierz artykuł (.pdf)

Tygodnik Poradnik Rolniczy

nr 10/2023
Multimedia
Żywienie i higiena
Scroll to top
1