Azot ciekły

SHiUZ Bydgoszcz prowadzi sprzedaż azotu ciekłego (LN2) do zastosowań zootechnicznych, technicznych, medycznych i kosmetycznych oraz innych.

Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej azotu ciekłego (LN2)

Scroll to top
1