Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Zarządzenie nr 65/2020 Prezesa Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.10.2020 r. w sprawie warunków i zasad regulujących promocję „kupon rabatowy”

§ 1. Z dniem 1 października 2020 roku obowiązuje Regulamin promocji: 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy”, zwanego dalej kuponem, wystawianego przez SHIUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, NIP 554-25-06-600, zwanego dalej Wystawcą. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji promocji „kupon rabatowy” i jest jedynym...

"Zarządzenie nr 65/2020 Prezesa Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.10.2020 r. w sprawie warunków i zasad regulujących promocję „kupon rabatowy”"Dowiedz się więcej
Open post Katalog Buhajów sierpień 2020

Katalog Buhajów sierpień 2020

Z wielką dumą przekazujemy ofertę z buhajami rasy holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych – ocenionych zarówno genomowo, jak i tradycyjnie po drugiej w 2020 roku ocenie wartości hodowlanej – ocena sierpień 2020. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem w wersji elektronicznej – kliknij, aby pobrać pdf...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO“) informujemy, iż od 25 maja 2018 r....

"Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych"Dowiedz się więcej
Open post

Kontakt

STACJA HODOWLI i UNASIENIANIA ZWIERZĄT Sp. z o.o. ul. Zamczysko 9a 85-689 Bydgoszcz tel. fax 52 328 03 01 52 328 03 09 52 328 03 17 Godziny pracy: pn – pt od 7:00 do 15:00 NIP: 554-24-06-600   REGON: 092776654   KRS: 0000063796 e-mail: bydgoszcz@shiuz.pl facebook.pl/SHiUZBydgoszcz jak dojechać? ADRESY ODDZIAŁÓW I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK...

"Kontakt"Dowiedz się więcej
Open post Knur linii PIC359

PIC359

PIC®359 został wyselekcjonowany, aby zapewnić we wszystkich typach gospodarstw wydajne i wyrównane potomstwo o doskonałym wzroście, niskim zużyciu paszy i półtuszy o wysokiej wybojowości i mięsności.   Wyłączność na terenie Polski posiada SHiUZ Bydgoszcz PIC®359 ZRÓWNOWAŻONY KNUR Potencjał PIC®359 to: Potomstwo o doskonałej przeżywalności Wybitny przyrost Niskie zużycie paszy Wysoki i długi tucznik Konkurencyjna...

"PIC359"Dowiedz się więcej
Open post knur rasy maximus

MaxiMus

W pełni wolna od stresu linia hybrydowa, dająca szybko przyrastające tuczniki. Wyłączność na terenie Polski posiada SHiUZ Bydgoszcz PARTNER: Potencjał MaxiMus to: Wysokie przyrosty dzienne Znakomite wykorzystanie paszy (potencjalnie FCR ≥ 2) Najwyższa wydajność ubojowa tuczników o wysokim tempie wzrostu Bardzo wysoka mięsność Znakomita jakość mięsa dzięki pełnej odporności na stres (NN) Knur terminalny,...

"MaxiMus"Dowiedz się więcej
Open post mapa punkty sprzedaży azotu ciekłego

azot ciekły

SHiUZ Bydgoszcz prowadzi sprzedaż azotu ciekłego (LN2) do zastosowań zootechnicznych, technicznych, medycznych i kosmetycznych oraz innych. Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej azotu ciekłego (LN2)...

Scroll to top
33