Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Informacja Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt udostępnia wspólnikom, którzy w 2022 r. zawarli z Genès Diffusion Immobilière et Financière spółką akcyjną w Douai warunkowe umowy sprzedaży udziałów SHiUZ lub którzy zamierzają zawrzeć takie umowy link, pod którym znajdują się analizy i oceny prawno-podatkowe dotyczące zarówno zawartych umów warunkowych jak i wcześniej zawieranych umów pożyczek...

"Informacja Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy"Dowiedz się więcej
Scroll to top
873