Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego

W dniu 3.06.2016 w Olsztynie odbył się Walny Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego


W dniu 3.06.2016 w Olsztynie odbył się Walny Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. SHiUZ Bydgoszcz reprezentowali Panowie Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor Oddziału w Olecku oraz Karol Sass, dyrektor Regionu. Wśród liczne zgromadzonych gości pojawili się m.in. Pan Jan Heichel, prezes W-M Izby Rolniczej, Pan Zygmunt Kietrz, dyrektor W-M Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Marcin Piwowarczyk, dyrektor ZPM Mlekpol w Mrągowie oraz przedstawiciele władz województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wprowadzeniem sztandaru Związku. Delegatów oraz zaproszonych gości przywitał Pan Andrzej Steckiewicz, prezes Związku. Punktem kulminacyjnym Zjazdu był wybór nowych władz Związku. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności dotychczasowych władz oraz postanowili powierzyć kierowanie Związkiem obecnemu Zarządowi. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów !

W ramach spotkania przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz omówili ofertę buhajów po wycenie kwiecień 2016 oraz kierunki programu hodowlanego naszej Stacji.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i jeszcze raz gratulujemy całemu Zarządowi Związku i życzymy warmińsko-mazurskim Hodowcom samych sukcesów.

Za stołem prezydialnym członkowie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego (od lewej): Pan Andrzej Steckiewicz, prezes Zarządu, Pan Mirosław Borowski, członek Zarządu, Pan  Wojciech Jończyk, członek Zarządu. Pan Karol Sass, dyrektor Regionu SHiUZ Bydgoszcz, prezentuje najnowszą ofertę buhajów po wycenie kwiecień 2016 Walne Zgromadzenie Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Delegaci i goście zebrani na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego
Scroll to top
1