Zgłoszenia na kurs inseminacji

Osoby zainteresowane udziałem w kursie inseminacji prosimy o kontakt telefoniczny 

ODDZIAŁ
MIEJSCE OSOBA DO KONTAKTU TELEFON

BYDGOSZCZ
Siedziba Spółki

ul. Zamczysko 9a, Bydgoszcz Marta Kierblewska 52 328 03 01 w. 132
OLECKO ul. Al. Zwycięstwa 10,
Olecko
Sekretariat 87 523 00 06
PIĄTNICA ul. Czarnocka 56,
Piątnica
Sekretariat 86 216 49 75
Scroll to top
1