Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Zdrowie krów i jakość mleka

22 marca współorganizowaliśmy konferencję pt. “Zdrowie krów i jakość mleka” w ODR w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego słynie nie tylko ze wspaniałego ringu będącego miejscem wystaw o zasięgu ogólnopolskim, ale również z organizowanych regularnie konferencji i szkoleń poświęconych aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed hodowcami bydła mlecznego.

SHiUZ Bydgoszcz tradycyjnie uczestniczy w spotkaniach konferencyjno-szkoleniowych w Minikowie i w dniu 22 marca mieliśmy przyjemność współorganizować tam konferencję pt. “Zdrowie krów i jakość mleka”.

Głównymi prelegentami byli lekarze weterynarii – specjaliści od zdrowia naszych mlecznic: lek. wet. Zbigniew Dzionek, lek. wet. Tomasz Jankowiak, lek. wet. Przemysław Błaszczyk. Tematyka ich wykładów obejmowała zagadnienia związków zdrowia krów i właściwego ich żywienia, dbania o higienę doju, stosowania antybiotyków i metod kontroli jakości mleka. Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo praktyczny charakter prezentacji, wzbogacanych także materiałami filmowymi i fotografiami obrazującymi złe i dobre praktyki mogące mieć miejsce w oborach.

Dziękujemy prelegentom za podzielenie się ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje i praktyczne rozwiązania będą przydatne w codziennej pracy hodowców.

Od prawej: Marek Witkowski, zastępca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Janusz Nalewalski, kierownik Regionu Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Natalia Narewska, KPODR w Minikowie lek. wet. Tomasz Jankowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastits
Scroll to top
1