Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Zaproszenie na Konferencję

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach zaprasza na konferencję pt. Innowacyjne metody w genetycznym doskonaleniu bydła mlecznego – 19.11.2015

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

zaprasza na konferencję

 

Innowacyjne metody w genetycznym doskonaleniu bydła mlecznego

 

która odbędzie się dnia 19.11.2015 w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32

 

W ramach konferencji przewidziano m. in. wykłady:

 

Genomika i jej praktyczne zastosowanie

prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński, Katedra Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie

 

Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła

lek. wet. Szymon Pawłowski, SHiUZ Bydgoszcz

 

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Lis, tel. 519 301 045, oraz Katarzyna Nowak, tel. 797 187 081

 

Serdecznie zapraszamy

 

Scroll to top
1