Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

XX-lecie konkursu “Rolnik Pomorza i Kujaw”

W dniu 24 czerwca br. odbyła się uroczysta promocja albumu "Złota księga zasłużonych Rolników Pomorza i Kujaw". Spotkanie miało miejsce w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku, który tradycyjnie gości organizatorów, laureatów i sympatyków Konkursu.

Na jubileuszowej uroczystości nie mogło zabraknąć patrona konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", związanego z wsią i wspierającego rolnictwo senatora Józefa Łyczaka, oraz ks. prałata Grzegorza Karolaka, a także członków Kapituły Konkursu na czele z jej przewodniczącą Zofią Kozłowską, wraz ze Stanisławem Wyrębskim, przewodniczącym Rady Honorowych Rolników Pomorza i Kujaw.

Bartosz Różański, gospodarz dworku, nad którym pieczę sprawuje Kancelaria Prezydenta RP, przybliżył jego historię, uzmysławiając zebranym, w jak niezwykłym miejscu się znaleźli. Józef Łyczak przedstawił interesujący referat o historii polskiego parlamentu. Jubileusz XX-lecia Konkursu i wydanie "Złotej księgi zasłużonych Rolników Pomorza i Kujaw" było także okazją do  podsumowania dotychczasowych działań związanych z tą inicjatywą, której od początku przewodzi Janusz Polak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Organizacji Imprez.

Serdecznie gratulujemy pomysłu i wytrwałości w jego prowadzeniu i rozwijaniu. Coroczna lista kolejnych laureatów Konkursu dowodzi, że  województwo kujawsko-pomorskie rolnictwem i hodowlą stoi i nie brak tu wybijających się gospodarstw, które mogą być wzorem na tle Polski i Europy.

Scroll to top
1