Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Wycena genomowa – rewolucja w hodowli!

Opracowanie metod selekcji buhajów w oparciu o analizę genów, a następnie wprowadzenie oceny genomowej bydła było rewolucyjnym momentem w hodowli w ostatnich latach.

Zapraszamy na film, w którym prof. Stanisław Kamiński przedstawia historię badań nad genomem bydła w Polsce i przybliża najważniejsze elementy oceny genomowej. Badania te były prowadzone przy współudziale SHiUZ Bydgoszcz.

Ocena genomowa – przyszłość hodowli w Polsce i na świecie

Sierpień 2014 był przełomowym miesiącem w rozwoju polskiej hodowli bydła mlecznego. Po raz pierwszy opublikowano wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów uzyskane w oparciu o badania ich DNA, czyli zapis genetyczny.

Ocena genomowa buhajów to prawdziwa rewolucja w hodowli! Taka oferta nigdy wcześniej nie trafiła do hodowców w Polsce!

Korzyści z wyceny genomowej:
– znacznie więcej buhajów z wyższym indeksem produkcyjno-funkcjonalnym – wyższa produkcja mleka i zdrowotność,
– nowe linie genetyczne – ograniczenie pokrewieństwa,
– olbrzymie przyspieszenie postępu genetycznego – wyższa produkcja mleka i zdrowotność,
– dostęp do młodych buhajów – skrócenie czasu oczekiwania na wycenę na potomstwie (z 7 do 2 lat),
– powtarzalność cech potwierdzona badaniem DNA, a nie zależną od środowiska wyceną na potomstwie.

Zaufaj ekspertom genomiki

SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako pierwsza spółka inseminacyjna rozpoczęła prace nad wdrażaniem selekcji genomowej w Polsce, które w całości finansowała. W 2004 roku stworzyliśmy pierwszy w Polsce bank DNA buhajów oraz w pełni wyposażyliśmy laboratorium genotypowania bydła (uznane międzynarodowym certyfikatem).

Selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego pozwala na identyfikację genetycznie najlepszych zwierząt w bardzo młodym wieku, z większą dokładnością niż ocena oparta na średniej wartości genetycznej rodziców. Genomowa ocena może obejmować dużą liczbę młodych zwierząt, co pozwala na zastosowanie ostrzejszej selekcji. Zwiększenie dokładności szacowania wartości hodowlanych i zastosowanie ostrzejszej selekcji, połączone ze skróconym odstępem między pokoleniami, pozwala na prawie dwukrotne zwiększenie postępu hodowlanego.

KRAJOWY PROGRAM HODOWLANY – SYSTEM OCENY W SELEKCJI GENOMOWEJ

System oceny zwierząt przy wykorzystaniu selekcji genomowej skraca czas oczekiwania na publikację wartości hodowlanej buhajów. Dzięki osiągnięciom genomiki nie trzeba już prowadzić długiego, 7-letniego procesu oceny buhaja w oparciu o wydajności jego córek. Od teraz wystarczą tylko 2 lata. To olbrzymia przewaga nad tradycyjną metodą, przewaga, która powoduje rozpowszechnianie się badań genomowych w hodowlach bydła na całym świecie i sprawia, że od badań genomu nie ma odwrotu. Wycena genomowa to przyszłość hodowli bydła, która staje się osiągalna już dziś. Nieodzowna dla wszystkich, którzy chcą dotrzymać kroku najlepszym.

Rozwój oceny genomowej w latach 2014-2016

W pierwszych latach stosowania oceny genomowej buhajów zauważamy zdecydowany wzrost inseminacji z użyciem nasienia tak wycenionych rozpłodników. Biorąc pod uwagę tzw. zabiegi pierwsze udział buhajów z oceną genomową w skali kraju wzrósł z 31% w 2015 do prawie 50% w roku 2016. (Źródło: Analiza użytkowania nasienia buhajów w roku 2016, T. Krychowski, A. Nowosielska, Hodowla i Chów Bydła, 8/2017)

SHIUZ BYDGOSZCZ LIDEREM NA RYNKU!

“Jeżeli chodzi o wykorzystanie nasienia młodych buhajów ocenionych na podstawie genomu, to SHiUZ w Bydgoszczy jest zdecydowanym liderem na polskim rynku, gdyż 71% inseminacji wykonanych było nasieniem tych rozpłodników” (Analiza użytkowania nasienia buhajów w roku 2016 cz. 2, T. Krychowski, A. Nowosielska, Hodowla i Chów Bydła, 9/2017)

ZMIANY W WYCENIE GENOMOWEJ GRUDZIEŃ 2016

Polską wycenę genomową w grudniu 2016 pierwszy raz oparto o połączone bazy referencyjne: bazę polską i bazę europejską, w ramach konsorcjum EuroGenomics. Dzięki oparciu oceny o nową bazę, liczącą w sumie ok. 30000 buhajów, uzyskano większą wiarygodność i stabilność wyceny oraz zwiększenie się powtarzalności dla oceny cech.

W związku z wyliczaniem wyników oceny w oparciu o nową, europejską bazę buhajów, Instytut Zootechniki w Balicach dostosował metodykę obliczeniową. Ta aktualizacja spowodowała “nominalne” zmniejszenie indeksów. Nie oznacza to jednak zmniejszenia wartości hodowlanej.

POŁĄCZENIE BAZ REFERENCYJNYCH I AKTUALIZACJA METODYKI OBLICZENIOWEJ

Scroll to top
1