Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Wycena genomowa na spotkaniach z Hodowcami z Podlasia

W listopadzie 2014 r. Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizował spotkania z hodowcami w swoich 14 kołach na Podlasiu.

W listopadzie 2014 r. Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizował spotkania z hodowcami w swoich 14 kołach na Podlasiu. Podlaski Związek jest największym i najprężniej działającym związkiem hodowców bydła mlecznego w  Polsce. Aktualnie liczy ok. 3500 członków – hodowców bydła, których obory są objęte oceną wartości użytkowej. Podczas spotkań obok informacji związkowych hodowcy otrzymują wyniki oceny za rok 2013, jak też bieżące informacje z zakresu hodowli bydła.

W ramach bardzo dobrej współpracy z  PZHBiPM w spotkaniach zawsze uczestniczyła SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy. Stację reprezentowali dyrektor Oddziału w Piątnicy – Pan Dariusz Gawroński i specjalista ds. hodowli bydła Pan Bogdan Godlewski oraz inspektorzy terenowi z rejonu działania danego koła hodowców.

Pan Bogdan Godlewski w prezentacji „Wejdź do świata nowoczesnej hodowli” przekonywał hodowców do korzyści, jakie niesie ze sobą wycena genomowa. Prezentowane korzyści to:

 • skrócenie odstępu między pokoleniami u buhajów z 6 lat do około 2 lat
 • skrócenie czasu oczekiwania na wycenę – buhajki i cieliczki mogą otrzymać wycenę w wieku ok. 3-4 miesięcy (materiał do badań markerów DNA może być pobrany z zarodka lub jednodniowego cielęcia)
 • większa ostrość selekcji buhajów i jałowic
 • krótki okres użytkowania buhaja zwiększa postęp hodowlany
 • bardziej precyzyjny wybór matek i ojców buhajów
 • tworzenie nowych linii genetycznych (duża bioróżnorodność)
 • ograniczenie pokrewieństwa w stadzie
 • dostęp do dużej ilości młodych buhajów z wysokimi indeksami GPF (na jednym punkcie indeksowym nawet 10 buhajków- wybór do rozrodu tylko tych o najbardziej pożądanych parametrach dla cech produkcyjnych, pokrojowych i funkcjonalnych)
 • możliwość wyboru najlepszych buhajów do seksowania nasienia (duża ilość buhajów bardzo dobrze wycenionych)
 • znacznie więcej buhajów z wysokimi indeksami wyższa produkcja mleka i zdrowotność powtarzalność cech potwierdzona badaniem DNA, a nie jak dotychczas zależną od środowiska i czynnika ludzkiego wyceną na potomstwie
 • wysoka precyzja wyceny możliwość oznaczenia markerów u obu płci niezależnie od wieku
 • łatwiejszy wybór jałowic do ET lepszy wybór jałówek na remont stada
 • tworzenie nowych linii matecznych
 • dokładniejsze rozpoznanie wartości stada i w konsekwencji łatwiejsze zarządzanie nim
 • potwierdzenie pochodzenia (rodowód)
 • oznaczenie wad genetycznych (Blad, CVM, Brachyspina i inne)
 • możliwość korzystania z nasienia genomowego przez wszystkich hodowców (także obory nie oceniane)

Dzisiaj hodowcy mają problemy z kwotami mlecznymi, ale w przyszłości tylko ci, którzy obecnie zainwestują w nowoczesne technologie produkcji i metody rozrodu mają szanse na dalszy rozwój swoich warsztatów pracy. Selekcja genomowa daje hodowcy możliwość posiadania w stadzie krów płodnych, zdrowych, wydajnych i długowiecznych. SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy ułatwiając wybór najbardziej pożądanych rozpłodników w  Państwa stadach w katalogu genomowym posegregował buhaje na cztery kategorie: ELITA, PRODUKCJA, POKRÓJ i ZDROWIE. Inwestycja w nasienie genomowe przyniesie wymierne korzyści w następnych latach. Wszystkie ww. korzyści wpływają na zwiększenie produkcji mleka przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych kosztów.

W imieniu Zarządu SHiUZ w Bydgoszczy, dyrektor Oddziału nagrodził hodowców, którzy uzyskali najwyższe wydajności w oborach w  roku 2013 listami gratulacyjnymi oraz nasieniem buhaja wycenionego genomowo LAJOS ET. Spotkania w kołach mają wielkie znaczenie dla wszystkich uczestników i służą podtrzymaniu dobrej współpracy na linii hodowca-SHiUZ, dzisiaj oraz w przyszłości.

 

Scroll to top
1