Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Wspomnienie o śp. Marianie Temerowskim

Pan Marian Temerowski urodził się 3 stycznia 1936 r. w Świeciu nad Wisłą. Po ukończeniu SGGW w Warszawie, w 1962 r. rozpoczął pracę w przyszłej SHiUZ Bydgoszcz.

Pan Marian Temerowski urodził się 3 stycznia 1936 r. w Świeciu nad Wisłą w rodzinie robotniczej. W roku 1961 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Nr WET 864/61). Od 1961 r. do 1962 r. był stażystą w Państwowym Zakładzie Weterynarii w Bydgoszczy. Pracę w Wojewódzkim Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Myślęcinku rozpoczął w 1962 r. na stanowisku inżynieryjno-technicznym. W latach 1964-1975 był Kierownikiem Produkcji. To były początki kariery zawodowej Pana Dyrektora, który od 1975 r. pełnił początkowo obowiązki Zastępcy, a następnie Dyrektora Zakładu. Od 1 stycznia 1992 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. W roku 1996 – „roku jubileuszu 50 lat inseminacji w Polsce” Pan Marian obchodził swój jubileusz 35-lat pracy zawodowej i z tej okazji otrzymał list gratulacyjny od ówczesnego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Pana Romana Jagielińskiego. Od 1995 r. przygotowywał SHiUZ do komercjalizacji, a następnie prywatyzacji. 1 stycznia 2001 r. objął stanowisko Głównego Specjalisty w zakresie nadzoru weterynaryjnego i szkoleń. W roku 2008 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Tyle faktów z drogi zawodowej Pana Dyrektora.
Jednak to nie wszystko. Dzięki wielkiemu doświadczeniu Pan Temerowski miał bardzo dobre kontakty z różnymi instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa i ośrodkami weterynarii, które pozytywnie wpływały na działalność naszej firmy. Jego działalność społeczna oraz zasługi na rzecz rolnictwa zostały dostrzeżone i uwieńczone odznakami resortowymi i odznaczeniami państwowymi.
My będziemy jednak pamiętali Pana Dyrektora jako człowieka z autorytetem, który przy bliższym poznaniu potrafił z życzliwością wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla wielu z nas był wzorem w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu problemów. Lubił ludzi młodych, wielokrotnie dawał im szansę rozwoju i awansu. Pan Marian miał również umiejętność przekazywania wiedzy (jego wykłady) oraz pisania bardzo ciekawych artykułów do kwartalnika SHiUZ. Kochał zwierzęta i był dumny z sukcesów firmy na wystawach zwierząt hodowlanych. Szczególnie cieszył się z tego, gdy buhaj Wazon został wybrany w 1992 r. najpiękniejszym zwierzęciem Krajowej Wystawy w Warszawie. Takich sukcesów Spółka przeżywała wiele.
Zapamiętamy Pana jako człowieka młodego duchem, radosnego, życzliwego, wyrozumiałego, ale też wymagającego, stawiającego wysoko „poprzeczkę” dla współpracowników. W każdym działaniu pozostawał Pan człowiekiem. Cierpliwie, z uśmiechem znoszącym chorobę i inne „dary losu”. Takim pozostanie Pan w naszej pamięci.

Żegnamy Pana Panie Dyrektorze – z nadzieją – „do widzenia”…

Zarząd i Pracownicy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Scroll to top
1