Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Wiesław Drewnowski laureatem konkursu “Biznesmen 2020”

W dniu 21 czerwca 2021 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Biznesmen 2020" organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie, w którym udział wzięli członkowie Izby i zaproszeni goście miało miejsce w zabytkowej sali Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.

Mamy przyjemność przekazać Państwu, że jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu został Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, zajmując II miejsce i otrzymując srebrną pieczęć Izby Przemysłowo-Handlowej. Wyróżnienie to jest tym szczególniejsze, że obok kryteriów wieloletniego, osobistego wkładu w procesy zarządzania powierzoną spółką, Kapituła brała także pod uwagę sprawność radzenia sobie firmy w okresie pandemii i udzielanie pomocy innym, bardziej dotkniętym kłopotami wynikającymi ze specyfiki tego trudnego dla wszystkich czasu. Rangę konkursu podnoszą patronaty: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W czasie uroczystego spotkania obok władz Izby nagrody laureatom wręczali: Pan Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy i Pan Łukasz Krupa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Na zakończenie gospodarz miejsca, Pan Stanisław Drzewiecki, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, przedstawił pokrótce historię bydgoskiej sieci wodociągowej od jej początków datowanych na rok 1523 do czasów obecnych.

Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt przesyła tą drogą gratulacje pozostałym laureatom i dziękuje za wspólne uhonorowanie pracy i sukcesów przedsiębiorców różnych branż i specjalności. W tym - zapewne przejściowym, ale szczególnie trudnym - okresie dla polskiej gospodarki niezwykle istotna jest odpowiedzialność za "własne podwórko", ale także współodpowiedzialność za zaradzanie perturbacjom obejmującym szersze obszary życia gospodarczego i społecznego. Nasza Stacja udostępniła samochody dla walczącej bezpośrednio z pandemią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz przekazała pomoc Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, grupie artystycznej chroniącej od zapomnienia dziedzictwo kulturowe wsi polskiej.  Wierzymy, że wzajemne współdziałanie i pomoc przyczynia się do rozwoju naszych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.

 

Scroll to top
1