Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Wielki dzień Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego

Ochrona zasobów genetycznych zagrożonych ras zwierząt hodowlanych, tak głęboko związanych z historią Polski, zasługuje na najwyższą uwagę i nie może zostać zaniechana. Na zdjęciu Krowa Wiera, przedstawicielka bydła białogrzbietego

W dniu 12 maja miał miejsce szczególny moment w historii Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego - uroczystość rozwinięcia i poświęcenia sztandaru Związku.

Na zaproszenie Władz Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego, na czele którego stoi Pan prof. Witold Chabuz, prezes Zarządu, do Archikatedry Lubelskiej przybyli przedstawiciele innych związków hodowców wraz z prezydentami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka: Panem Leszkiem Hądzlikiem i Panem Andrzejem Steckiewiczem. Dzięki uprzejmości hodowców, w tym jakże ważnym wydarzeniu mieli zaszczyt uczestniczyć przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz - Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu, oraz Pan Adam Budzyński, dyrektor Oddziału w Zamościu.

Nadanie sztandaru jest dowodem konsekwentnego rozwoju i dojrzałości utworzonego w 2014 roku Związku oraz wyrazem uznania dla wieloletniej pracy Zarządu i wszystkich hodowców zaangażowanych w rozwój hodowli bydła białogrzbietego.

Ochrona zasobów genetycznych zagrożonych ras zwierząt hodowlanych, tak głęboko związanych z historią Polski, zasługuje na najwyższą uwagę i nie może zostać zaniechana. Serdecznie gratulujemy obecnych osiągnięć i życzymy, by sztandar, który jest symbolem jedności i współdziałania, towarzyszył Związkowi na dalszej, pełnej sukcesów drodze odtwarzania i  zachowania bezcennych zasobów genetycznych bydła białogrzbietego.

Scroll to top
1