Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Ostróda 2017

Hodowcy z Warmii i Mazur jako pierwsi w kraju zaprezentowali swoje najpiękniejsze zwierzęta – w czasie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie

W dniach 11 i 12 lutego odbyła się pierwsza w tym roku regionalna wystawa zwierząt hodowlanych. To hodowcy z Warmii i Mazur rozpoczęli nowy sezon wystaw prezentując swoje najpiękniejsze zwierzęta w czasie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie odbywającej się wraz Targami Hodowlanymi Zagroda.

Region Warmii i Mazur charakteryzuje się trudnymi warunkami gospodarowania. Przyczynia się do tego zarówno  krótki – w porównaniu z innymi częściami Polski – okres wegetacji, jak i słaba infrastruktura, nie bez znaczenia jest także skomplikowana historia tych ziem, zarówno ta liczona w setkach lat, jak i obejmująca tylko wiek XX. Ale pomimo tych trudności województwo warmińsko-mazurskie w roku 2016 zajęło aż czwarte miejsce w Polsce pod względem ilości skupionego mleka. Mając na uwadze, że jest to rdzenny rejon SHiUZ Bydgoszcz, wraz z hodowcami ośmielamy się  być dumni z tego wyniku.

To zapewne właśnie rozwój rolnictwa w północno-wschodniej Polsce w ostatnich latach i wciąż drzemiący tam potencjał, któremu sprzyja także czystość gleb i powietrza w tym regionie, był jedną z przyczyn, dla których Ostróda stała się na dwa wystawowe dni centrum polskiego rolnictwa.

Rangę Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wyznaczyła obecność Pana Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Pana Zbigniewa Babalskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, a także wielu polskich parlamentarzystów, wśród których był obecny Pan Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie mogło także zabraknąć gospodarza Regionu, Pana Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego, oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialnego. Samorząd rolniczy reprezentowali: Pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Pan Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Obecność władz państwowych miała też wymiar bardzo praktyczny – w czasie targów miała miejsce konferencja Ministra Rolnictwa poświęcona aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie, w której uczestniczyć i zadać pytanie mógł każdy zainteresowany, i która odbywała się przy pełnej sali.

Głównym organizatorem Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Rywalizacja warmińsko-mazurskich hodowców bydła odbywała się w obecności Pana Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM, Pana Krzysztofa Banacha, wiceprezydenta, oraz  przy udziale Pana Andrzeja Steckiewicza, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła, pełniącego obowiązki gospodarza Wystawy.

SHiUZ Bydgoszcz od zawsze była obecna na warmińsko-mazurskich wystawach hodowlanych – w latach wcześniejszych w Olsztynie, a następnie w Ostródzie. Nie można nie gratulować hodowcom i organizatorom olbrzymiego postępu porównując warunki w jakich wystawy te odbywały się przed kilkoma laty i w jakich odbywają się teraz. Stanowiska dla zwierząt i ring w halach targowych to lokalizacja całkowicie uniezależniająca imprezę od kaprysów pogody i którą do tej pory mogły pochwalić się w Polsce tylko wystawy organizowane w Poznaniu.

Zasłużone laury zdobyły w Ostródzie zwierzęta hodowli Państwa Ewy i Wojciecha Jończyk – serdecznie gratulujemy! Gratulujemy także wszystkim hodowcom, którzy zaprezentowali efekty swojej pracy.

SHiUZ Bydgoszcz w czasie ostródzkich targów reprezentowali: Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor Oddziału w Olecku, Pani Małgorzata Dłutowska oraz Pan Karol Kołakowski – menedżerowie rejonów. Na naszym stoisku odbyła się premiera Katalogu Buhajów po wycenie grudzień 2016. Nowa oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem  hodowców.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy tradycyjnie zapewniła transport zwierząt uczestniczących w wystawie.

Do zobaczenia za rok.

Uroczyste otwarcie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targów Zagroda - głos zabiera Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa
Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, współorganizator Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie, wita gości i uczestników Wystawy  Honorowi goście wystawy z pamiątkowymi Warmińsko-Mazurskimi Kanami Mleka Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, dekoruje jedną z finalistek Wystawy w Ostródzie
 Zadania sędziego wystaw hodowlanych wymagają czasem zimnej krwi i szybkich decyzji. Pan Roman Januszewski dowiódł po raz kolejny, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu !
  Wystawy hodowlane to doskonała okazja do wymiany poglądów między specjalistami. Na naszym stoisku gościliśmy m.in. Pana Ryszarda Bobera, przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i członka Rady Nadzorczej SHiUZ, ale także uznanego hodowcę bydła, którego buhaje można znaleźć w naszych katalogach
Scroll to top
1