Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

V Forum Rolnicze w Bydgoszczy

W Bydgoszczy po raz 5-ty odbyło się Forum Rolnicze, gromadzące przedstawicieli sektora rolno-spożywczego z woj. kujawsko-pomorskiego i całej Polski

W Bydgoszczy po raz 5-ty odbyło się Forum Rolnicze, gromadzące przedstawicieli sektora rolno-spożywczego z woj. kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Goście specjalni Forum to jak zawsze aktualnie urzędujący oraz byli ministrowie i wiceministrowie rolnictwa. W tym roku do Bydgoszczy przybył Pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, oraz Pan Janusz Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

Na program rolniczego spotkania, obok zwieńczającej je debaty ministrów i ogłoszenia wyników konkursu Rolnik Roku i Sołtys Roku, składają się wykłady i dyskusje panelowe poświęcone wybranym zagadnieniom z obszaru produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz otoczenia biznesowego rolnictwa.

W tym roku tematyka obejmowała m.in. zmiany na rynku mleka, wdrażanie nowości technologicznych w gospodarstwach, zagadnienia bioasekuracji w warunkach stałego zagrożenia i walki z afrykańskim pomorem świń, ograniczanie stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych. Sale konferencyjne jak zwykle były zapełnione, a prezentacjom towarzyszyły pytania z sali i dyskusje.

Organizatorom Forum – zespołowi “Gazety Pomorskiej” gratulujemy bardzo udanego spotkania i dziękujemy za możliwość współuczestniczenia w Forum jako partner.

dr n. wet. Jarosław Wojciechowski przedstawia wykład nt. zasad bioasekuracji w warunkach zagrożenia asf
dr hab. Wojciech Knieć omawia zagadnienia zmian demograficznych na obszarach wiejskich
Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich przybliża sytuację bieżącą i perspektywy dla rynku mleka w Polsce i na świecie Wojciech Kędzia, dyrektor Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy  Panel poświęcony produkcji mleczarskiej. Roman Sass, Jarosław Marciniak, Wojciech Kędzia, Waldemar Broś
 prof. Wojciech Kapelański przedstawia zagadnienia związane z  wykorzystanie pasz w produkcji wieprzowiny
Scroll to top
1