Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

URUCHOMILIŚMY CENTRUM GENETYCZNE PROGRAMU EBP

Uroczyste rozpoczęcie działalności nastąpiło 11 października 2016 r. Jesienne przedpołudnie obdarzyło nas pochmurnym niebem. Nie zawiedli natomiast Goście. Dziękujemy.

Uroczyste rozpoczęcie działalności nastąpiło 11 października 2016 r.

Jesienne przedpołudnie obdarzyło nas pochmurnym niebem. Nie zawiedli natomiast Goście, którzy nawet z odległych krańców Polski przybyli, aby być z nami w tej ważnej chwili. Dziękujemy.

Rangę uroczystości podniosły listy gratulacyjne, które na ręce Zarządu Naszej Stacji przesłał Pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Pan Artur Balazs, przewodniczący Kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i były minister rolnictwa.

Centrum Genetyczne EBP w Sztumie to kluczowy element rozpoczętego w maju 2015 roku Europejskiego Programu Hodowlanego (ang. European Breeding Program – EBP), dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. O programie informowaliśmy już obszerniej w tamtym roku. Patrz: Podpisanie umowy o powołaniu Programu EBP

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie polskim hodowcom pokoleń krów, które podniosą możliwości produkcyjne i zyskowność gospodarstw przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych w remont stada. Może to przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich producentów mleka w bardzo trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku mleczarskim.

Efekty będzie można ocenić w niedługim – jak na realia hodowlane – czasie. Jak wiadomo – dzięki wycenie genomowej buhajów – krowy i jałówki mogą być inseminowane nasieniem nawet bardzo młodego rozpłodnika. Również wartość hodowlaną jałówki można ocenić już w pierwszych tygodniach życia i zadecydować o dalszym wykorzystaniu w hodowli. Przed upowszechnieniem oceny genomowej, dopiero wyniki produkcyjne potomstwa umożliwiały określenie wartości hodowlanej rodziców.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Przed nami jeszcze dużo pracy – inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków, które etapowo są przystosowywane do swoich nowych funkcji. Jest potencjał, który musimy teraz umiejętnie wykorzystać. Oczywiście Centrum ma już swoich niezwykle cennych mieszkańców – kilkutygodniowe cielęta rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. To w będzie w końcu jedyne w Polsce miejsce odchowu jałówek oraz buhajków na potrzeby programu EBP.

Trafiające tu zwierzęta pochodzą wyłącznie z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadają najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w naszej ofercie inseminacyjnej kierowanej do polskich Hodowców oraz na rynki zagraniczne.

Gospodarze spotkania (od lewej): Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, Pan Francois Desmons, dyrektor generalny Genes Diffusion. Towarzyszą im (od prawej): Pan prof. Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł, Pan  Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uczestnicy mogli wysłuchać byłego prezesa SHiUZ Bydgoszcz, Pana Tadeusza Opiłowskiego, inicjatora badań nad selekcją genomową bydła w Polsce
Wystąpienie Pana Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM  Pan Francois Desmons, dyrektor generalny Genes Diffusion Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz Pan prof. Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie, przedstawia historię badań nad selekcją genomową bydła w Polsce
Od lewej: Pani Monika Synakiewicz-Zimnicka, specjalista ds. hodowli, Pan Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz, wraz z uhonorowanymi w czasie uroczystości w Sztumie Złotą Odznaką SHiUZ Bydgoszcz: Panem Mieczysławem Klupczyńskim, Panem Stanisławem Kautzem, Panem Józefem Grodzkim, Panem Francoisem Desmonsem, Panem Stanisławem Kamińskim, Panem Zbigniewem Kossowskim. Pierwszy z prawej: Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz
Uroczyste przecięcie wstęgi Centrum Genetycznego EBP w Sztumie. Od lewej: Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, Pan Francois Desmons, dyrektor generalny Genes Diffusion, Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM
Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor SHiUZ Bydgoszcz Oddział w Olecku Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, dumnie prezentuje pamiątkowy grawerton od Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Scroll to top
1