Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Uroczystość otwarcia ringu w Bratoszewicach

Takiej uroczystości w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dawno nie było. W 2015 roku zrealizowano aż dwie inwestycje: kryty ring z trybunami  oraz modernizację budynku ŁODR

Takiej uroczystości w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dawno nie było. Po wielu latach inwestycyjnej posuchy, w 2015 roku zrealizowano aż dwa przedsięwzięcia budowlane: kryty ring z trybunami na terenie wystaw hodowlanych oraz gruntowną modernizację klatki schodowej w budynku dyrekcji ŁODR. Ten ważny dla Ośrodka fakt został przypieczętowany w dniu 3 lutego 2016 roku poświęceniem obu obiektów przez ks. Mateusza Ciepluchę z miejscowej parafii i przecięciem wstęgi w obecności znakomitych gości zaproszonych na uroczystość przez dyrektora ŁODR, Tomasza Mroczka. Właśnie dzięki determinacji i aktywności Dyrektora udało się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozyskać środki na wykonanie tych inwestycji. Goście, wśród których znaleźli się posłowie RP – Paweł Bejda i Artur Dunin, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Ryszard Deluga, starosta Zgierski – Bogdan Jarota, burmistrz Strykowa – Andrzej Jankowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Julita Grande-Święchowicz, dyrektor Biura Izby Rolniczej – Jerzy Kuzański, prezesi i dyrektorzy regionalnych i wojewódzkich związków hodowców, firm współpracujących z ŁODR m.in. SHiUZ Bydgoszcz, BGŻ oraz redaktorzy lokalnych mediów udali się na teren wystaw hodowlanych, gdzie w warunkach zimowej, lecz słonecznej aury dokonały się ceremonie otwierające użytkowanie ważnego dla wszystkich hodowców obiektu. SHiUZ Bydgoszcz reprezentował Pan Prezes Zarządu Wiesław Drewnowski oraz dr Dariusz Kowalewski.

Dyrektor ŁODR podkreślił, że wojewódzkie wystawy zwierząt hodowlanych w Bratoszewicach są wieloletnią historią i wrosły w tradycję rolniczych imprez środkowej Polski, goszczących zwykle ponad 120 wystawców i ponad 500 sztuk najpiękniejszych okazów zarodowego bydła mlecznego i mięsnego, koni, owiec, kóz, trzody chlewnej, królików, drobiu i gołębi. Wystawy zawsze budziły pozytywne emocje wśród hodowców i publiczności, i ani chłód, ani deszcz czy upał nie odstraszały organizatorów i wiernych gości. Do tej pory teren wystawowy nigdy nie posiadał wyposażenia stwarzającego komfortowe warunki wystawcom, zwiedzającym i zwierzętom. Udało się wprawdzie zmodernizować stanowiska dla bydła, świń i owiec, wciąż jednak brakowało profesjonalnego ringu i trybun dla widzów, sanitariatów, pomieszczeń dla hodowców i komisji oceniających zwierzęta. Zmieniła to pozytywna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi akceptująca w 2014 roku realizację zadania pt.: „Budowa ringu i trybun dla widowni z wyposażeniem w niezbędne instalacje zapewniające bezpieczeństwo masowych imprez hodowlanych na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach”, a także drugiego tematu: ”Przebudowa i dostosowanie klatki schodowej w budynku dyrekcji ŁODR do ochrony przeciwpożarowej.” Prace trwały przez cały 2015 rok, a ich efektem było ukończenie pierwszego etapu inwestycji, tj. budowy utwardzonego i zadaszonego ringu oraz trybun dla publiczności (wg koncepcji przedprojektowej mgr. inż. Cezarego Solarczyka). Kolejny etap przewiduje budowę budynku socjalnego z sanitariatami, budowę rampy wyładowczej i myjki do samochodów oraz wytyczenie chodników dla zwiedzających.

Na otwarciu Goście podziwiali nową budowlę, wyrażając nadzieję, że będzie dobrze służyła użytkownikom wielu kolejnych imprez organizowanych przez ŁODR. Pan dyrektor Tomasz Mroczek odebrał wiele gratulacji i życzeń pomyślnej kontynuacji przedsięwzięć modernizacyjnych. Do życzeń od Prezesa Zarządu dołącza się również cały Zespół SHiUZ Bydgoszcz.

Cieszymy się, bo w końcu też będziemy użytkownikami tych udogodnień.

Gratulujemy i pozdrawiamy.

Zdjęcia: K. Grzelak, C.Solarczyk  

 Pan Tomasz Mroczek, dyrektora ŁODR, wita gości przybyłych na uroczyste otwarcie nowego ringu
Scroll to top
1