Szanowni Państwo, Udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

U W A G A !   Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie! Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia,...

"Szanowni Państwo, Udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy"Dowiedz się więcej

Szanowni Państwo, udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2022 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2021 r....

Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2020 rok

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 05 lipca 2021r. podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. przeznaczając na dywidendę dla udziałowców kwotę 1.086.210,00 zł, tj. 3,00 zł brutto na jeden udział. Uprawnionymi do...

"Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2020 rok"Dowiedz się więcej
Scroll to top
682