Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Szkolimy się, by coraz lepiej doradzać naszym hodowcom

6 października dzięki gościnności Zarządu Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin w Polanowicach grupa pracowników SHiUZ Bydgoszcz wzięła udział w szkoleniu dotyczącym bonitacji krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej prowadzonym przez Pana Krystiana Korytkowskiego, doradcę ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Do treningu z oceny cech budowy mlecznic posłużyły mieszkanki polanowickich obór, charakteryzujące się wysokim poziomem genetyki, także dzięki wieloletniej współpracy SHiUZ Bydgoszcz i HZiNR Polanowice w zakresie realizacji celów hodowlanych poprzez  dobór buhajów na ojców kolejnych pokoleń krów.

Dzięki wysokim osiągnięciom hodowlanym i współpracy w ramach prowadzonego Programu Oceny i Selekcji Buhajów do naszych katalogów trafiło wiele buhajów urodzonych w Polanowicach.  Na szczególną uwagę zasługuje HOTPOL o indeksie gPF wynoszącym 144 punkty oraz indeksie ekonomicznym równym 2535 zł. Łącznie w najnowszej ofercie mamy aż 5 rozpłodników z Polanowic: HOTPOL, RAPIR ET, BLACKPOL ET, ARTPOL, RALF ET.

Prawidłowa bonitacja jest tylko jedną z czynności warunkujących powodzenie w osiągnięciu założonych celów hodowlanych, ale jest działaniem niezbędnym, jeśli nie chcemy działać w ciemno. Wybór buhajów do zastosowania w danym gospodarstwie musi zacząć się od wizyty w oborze. Nie zastąpią tego najlepsze systemy komputerowe ani najużyteczniejsze indeksy. Chcemy, by nasza oferta jak najlepiej służyła rozwojowi polskich gospodarstw mlecznych i obejmowała także profesjonalną klasyfikację krów. Stąd stałe dokształcanie się naszych specjalistów w tym obszarze u najlepszych ekspertów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Prosimy o korzystnie z tej możliwości doskonalenia efektów pracy hodowlanej, tak aby przyszłe pokolenia mlecznic były jeszcze zdrowsze i dawały jak najdłużej wysokiej jakości surowiec na założonym poziomie produkcji.

Serdecznie dziękujemy Panu Krystianowi Korytkowskiego za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą hodowlaną, oraz Panu Piotrowi Jackowskiemu, prezesowi Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin w Polanowicach i Pani Karolinie Kręplewskiej, głównemu specjaliście do spraw produkcji zwierzęcej za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

 

Scroll to top
1