Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 70zł + VAT
Buhaj dnia ROTERDAM
Indeks gPF 156 | PL005470607346

Szkolenie dla hodowców w Łowiczu

15 marca z ogromną przyjemnością gościliśmy wśród hodowców  z rejonu Łowicza

W dniu 15 marca 2017 w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu (woj. łódzkie) odbyło się szkolenie zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy współpracy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz firmy „Luvena”.

Tematyka szkolenia była następująca:

1. Wycena genomowa gwarancją sukcesu w produkcji mleka – dr Kazimierz Konsowicz, dyrektor SHiUZ Bydgoszcz

2. Ułóż z nami swoje stado – Wojciech Lus, specjalista ds. hodowli bydła, SHiUZ Bydgoszcz

3. Kompleksowe rozwiązania w inseminacji trzody chlewnej – dr Dariusz Kowalewski, specjalista ds. hodowli trzody chlewnej, SHiUZ Bydgoszcz

4. Wpływ nawożenia mineralnego użytków zielonych i kukurydzy na jakość paszy – Wojciech Biniewicz, LUVENA.

Szkolenie miało zasięg powiatowy, a co najbardziej cieszyło nas czyli współorganizatorów to przeważający udział młodych rolników z powiatu łowickiego. Utwierdza to nas w przekonaniu, że takie szkolenia warto i trzeba organizować.

Po części wykładowej odbyło się losowanie kuponów konkursowych uprawniających do nabycia bezpłatnego nasienia buhaja Money. Nagrody wręczył Kazimierz Konsowicz, dyrektor SHiUZ Bydgoszcz. Zwycięzcom gratulujemy!

Zwieńczeniem naszego spotkania był uroczysty obiad,  będący  jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów.

Opracował: Wojciech Lus

Uczestnicy spotkania w Łowiczu dr Kazimierz Konsowicz, SHiUZ Bydgoszcz, omawia ocenę genomową bydła Wojciech Lus, SHiUZ Bydgoszcz, przedstawił prezentację pt. Ułóż z nami swoje stado
Scroll to top
1