Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

Wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego mieliśmy zaszczyt przedstawić tematy aktualne w branży trzodziarskiej

Pokaźna grupa hodowców trzody chlewnej i doradców rolnych z terenu działania Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przekonała się 18 listopada br., że warto bywać na szkoleniach organizowanych w ŁODR Bratoszewice.

Okazji wysłuchania ciekawych wykładów na tematy zasad bioasekuracji stada świń w kontekście zagrażającego hodowli afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz doskonalenia wyników rozrodu przez stosowanie innowacyjnych metod biotechnologii nie przegapiło ponad sześćdziesięciu słuchaczy przybyłych do ośrodka szkoleniowego. Nie bez przyczyny szkolenie zostało przeprowadzone we współpracy ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy i przez znakomitych specjalistów z zakresu weterynarii, hodowli i rozrodu trzody chlewnej tej firmy. Rygorystyczne wymogi bioasekuracji stad od lat są skutecznie stosowane w odniesieniu do Stacji Unasieniania Loch należących do spółki, dlatego mogą stanowić wzorzec do naśladowania.

Lekarz weterynarii bydgoskiej Spółki Piotr Banaszak podzielił się swoimi doświadczeniami w stosowaniu metod ochrony chlewni przed wniknięciem czynników chorobotwórczych do stada zwierząt. Omówiwszy na wstępie szczegółowo historię, patogenezę, objawy i metody zwalczania ASF, przedstawił wszystkie elementy bioasekuracji stada, do których należą, m.in.: odizolowanie budynków inwentarskich i miejsc składowania pasz i ściółki szczelnymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi dostęp dzików i innych zwierząt także domowych, redukcję do najbardziej niezbędnego minimum wizyt ludzi i wjazdu pojazdów na teren produkcyjny, wyłożenie przed wjazdami i wejściami mat dezynfekcyjnych, używanie odzieży ochronnej i obuwia przez obsługę, stworzenie miejsca kwarantanny i poddawanie co najmniej 4-tygodniowej izolacji zakupionych do stada świń oraz właściwej aklimatyzacji nowo zakupionych zwierząt do specyficznych warunków istniejących w danym środowisku, zakup świń i pasz wyłącznie ze znanych źródeł itp. Wszystko wskazuje na to, że w obliczu zagrożeń epizootycznych, nie tylko przez ASF zasady bioasekuracji staną się nieodzownym wymogiem wprowadzanych przepisów prawa.

Metody poprawy skuteczności rozrodu trzody chlewnej przy zastosowaniu innowacyjnych metod biotechnologii zaprezentowali dr inż. Dariusz Kowalewski i mgr inż. Piotr Garlicki. Omówione zostały techniki sterowania rozrodem, sposoby zwiększania wydajności rozrodczej samic, wybór i przygotowanie do rozrodu loszek i loch, wykorzystanie i dobór knurów, pozyskiwanie i przechowywanie nasienia oraz różne biotechniki sztucznego unasieniania. Zostały zaprezentowane innowacyjne metody unasieniania przy zastosowaniu kateterów SELFIX dających doskonałe możliwości wykorzystania samoinseminacji podczas zabiegu wykonywanego we własnym gospodarstwie. Dodatkową atrakcją prelekcji był film instruktażowy i pokaz inseminacji na wypreparowanych narządach rozrodczych lochy.

Tekst i zdjęcia: C. Solarczyk (ŁODR). Publikujemy dzięki uprzejmości Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i za zgodą Autora.

Włodzimierz Lewandowski, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Piotr Banaszak, główny specjalista ds. weterynarii SHiUZ Bydgoszcz
Dariusz Kowalewski, główny specjalista ds. rozrodu trzody chlewnej, SHiUZ Bydgoszcz
Piotr Garlicki, główny specjalista ds. hodowli trzody chlewnej, SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1