Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

10 marca specjaliści ze SHiUZ Bydgoszcz mieli okazję przekazać aktualne wiadomości trzodziarskie w ODR w Piotrkowie

W dniu 10 marca 2017 roku w w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 9, w Oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach liczna grupa hodowców trzody chlewnej i doradców rolnych z terenu działania Oddziału przekonała się, że warto bywać na szkoleniach organizowanych w ŁODR i SHiUZ w Bydgoszczy. Okazji wysłuchania ciekawych wykładów na tematy zasad bioasekuracji stada świń w kontekście zagrażającego hodowli afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz doskonalenia wyników rozrodu przez stosowanie innowacyjnych metod biotechnologii nie przegapiło ponad sześćdziesięciu słuchaczy przybyłych do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie zostało przeprowadzone we współpracy ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przez specjalistów z zakresu weterynarii, hodowli i rozrodu trzody chlewnej.

Lekarz weterynarii Spółki Piotr Banaszak podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania metod ochrony chlewni przed wniknięciem czynników chorobotwórczych do stada zwierząt. Omówiwszy na wstępie szczegółowo historię, patogenezę, objawy i metody zwalczania ASF, przedstawił wszystkie elementy bioasekuracji stada, które dziś winny być standardem do stosowania dla wszystkich hodowców i producentów zajmujących się hodowlą i chowem trzody chlewnej. W obliczu zagrożeń epizootycznych, nie tylko przez ASF, zasady bioasekuracji stają się nieodzownym wymogiem wprowadzanych przepisów prawa.

Metody poprawy skuteczności rozrodu trzody chlewnej przy zastosowaniu innowacyjnych metod biotechnologii zaprezentowali dr inż. Dariusz Kowalewski oraz  Piotr Garlicki. Omówione zostały techniki sterowania rozrodem, sposoby zwiększania wydajności rozrodczej samic, wybór i przygotowanie do rozrodu loszek i loch, wykorzystanie i dobór knurów, pozyskiwanie i przechowywanie nasienia oraz różne biotechniki sztucznego unasieniania. Zostały zaprezentowane innowacyjne metody unasieniania przy zastosowaniu kateterów SELFIX dających doskonałe możliwości wykorzystania samoinseminacji podczas zabiegu wykonywanego we własnym gospodarstwie.

Zdjęcia i tekst: Dariusz Kowalewski

Mimo trudnej sytuacji w branży, wielu hodowców trzody chlewnej z woj. łódzkiego przybyło na szkolenie prowadzone przez specjalistów ze SHiUZ Bydgoszcz
Piotr Garlicki, specjalista ds. hodowli trzody chlewnej, SHiUZ Bydgoszcz lek. wet. Piotr Banaszak, specjalista ds. weterynarii, SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1