Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Święto plonów – czas radości i podziękowań

W czasie Dożynkowego Spotkania Rolników Pomorza i Kujaw w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku w dniu 20 sierpnia br.  Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Na zdjęciu u góry drugi od lewej).

Podczas tej uroczystości Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczono Panu Adamowi Gałgańskiemu, wiceprezesowi, oraz Panu Tomaszowi Buckowi, pracownikowi Centrum Pozyskiwania Nasienia Buhajów SHiUZ Bydgoszcz. (Na zdjęciach poniżej). Gratulujemy wszystkim uhonorowanym!

Dożynkowe Spotkanie Rolników Pomorza i Kujaw w Ciechocinku to odbywająca się już od wielu lat uroczystość związana z Konkursem Rolnik Pomorza i Kujaw. Gromadzi laureatów konkursu, właścicieli wzorowo prowadzonych gospodarstw rolnych i hodowlanych, przedstawicieli firm i instytucji z otoczenia branży rolnej. Szczególnymi gośćmi tegorocznego spotkania byli: Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł i przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Pan Józef Ramlau, wojewoda kujawsko-pomorski.

Dożynkowe obchody tradycyjnie rozpoczęte Mszą Św. w kolegiacie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła sprawowaną przez ks. prałata Grzegorza Karolaka, kontynuowano w ogrodzie przy Dworku Prezydenckim, gdzie miało miejsce wspomniane wręczanie odznaczeń państwowych i przyznanych przez Ministra Rolnictwa, oraz składanie gratulacji, serdecznych życzeń i podziękowań z okazji kończących się żniw. Nie mogło zabraknąć wielowiekowych, wiejskich zwyczajów, które są bogactwem polskiej tradycji i kultury: święcenia wieńców i koron dożynkowych oraz bochenków chleba. Tak liczna obecność osób zawodowo związanych z agrobiznesem stanowiła jak zawsze doskonałą okazję do wymiany poglądów, informacji i dzielenia się doświadczeniami z codziennej pracy.

Święto plonów to czas podziękowań, ale także dzielenia się radością z efektów całorocznej pracy. Spotkanie uświetniły występy artystów: Zespołu "Kruszynioki" oraz Aleksandra Kamedulskiego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wspólnego świętowania wraz z naszymi Klientami, Współpracownikami i Przyjaciółmi.

Scroll to top
1