Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Superczempion na dobry początek!

Tegoroczny sezon wystaw hodowlanych rozpoczął się dla SHiUZ Bydgoszcz bardzo szczęśliwie, bo na właśnie zakończonej Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Bydła Mlecznego tytuł SUPERCZEMPIONA zdobyła córka po buhaju z oferty SHiUZ Bydgoszcz!

Tegoroczny sezon wystaw hodowlanych rozpoczął się w Ostródzie, gdzie odbyła się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych wraz z Warmińsko-Mazurską Wystawą Bydła Mlecznego. Niezwykle cieszy nas, że tytuł SUPERCZEMPIONA zdobyła tam córka po buhaju ze SHiUZ Bydgoszcz. Gratulacje za najpiękniejszą krowę ostródzkiej wystawy trafiły do Państwa Ewy i Wojciecha Jończyków z Garzewka, za AMANDĘ 41 PL005286359934, córkę buhaja BUKSZPAN PL005169563519.

SUPERCZEMPION Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Bydła Mlecznego 2018 AMANDA 41 PL005286359934, z hodowli Państwa Ewy i Wojciecha Jończyków, o. BUKSZPAN PL005169563519 pochodzący z oferty SHiUZ Bydgoszcz

Ranga Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podobnie jak w latach ubiegłych była wyznaczona obecnością Pana Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz  Pana Zbigniewa Babalskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, a także Pana Roberta Telusa, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Władze samorządowe reprezentował Pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Samorząd rolniczy reprezentowali: Pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Pan Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Gospodarzem Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Bydła Mlecznego był Pan Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to przede wszystkim promocja i prezentacja efektów pracy hodowlanej gospodarstw z regionu, ale także ośrodków hodowli zarodowej z całej Polski, skupionych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Obecne były także inne instytucje wspierające polskie rolnictwo, związki hodowlane oraz firmy z obszaru produkcji roślinnej i zwierzęcej. Można powiedzieć, że w ramach Wystawy prezentowała się ścisła czołówka hodowlana na poziomie ogólnopolskim. Z tym większą przyjemnością możemy poinformować, że znaleźliśmy się wśród wystawców, a przedstawiciele Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy mogli zaprezentować ofertę najlepszej genetyki oraz dzielić się informacjami dotyczącymi hodowli i rozrodu.

W czasie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych obecny był Zarząd SHiUZ Bydgoszcz: Pan Wiesław Drewnowski, prezes, oraz Pan Adam Gałgański, wiceprezes. Do dyspozycji hodowców byli także nasi przedstawiciele pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:  Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor Oddziału Olecko,  wraz z zespołem menedżerów i kierowników rejonu: Panią Olgą Suchocką, Panem Ryszardem Rocławskim, Panem Sławomirem Górskim i Panem Tomaszem Pawłowskim.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy organizatorom Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i wszystkim współwystawcom za możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które dzięki tak szczególnym Gościom i  Uczestnikom stało się wielkim świętem nie tylko warmińsko-mazurskiej, ale także polskiej hodowli.

Do zobaczenia w Ostródzie na kolejnej wystawie!

Uroczyste otwarcie Targów w Ostródzie. Od lewej: Gustaw Brzezin, marszałek warmińsko-mazurski, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie   Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, odpowiada na pytania uczestników i gości Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie
Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła wita uczestników i gości Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Bydła Mlecznego. Towarzyszą mu (od lewej): Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Gustaw Marek Brzezin, marszałek warmińsko-mazurski
Dariusz Piątek, sędzia główny Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Bydła Mlecznego
SUPERCZEMPION Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Bydła Mlecznego 2018 AMANDA 41 PL005286359934, z hodowli Państwa Ewy i Wojciecha Jończyków, o. BUKSZPAN PL005169563519 pochodzący z oferty SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1