Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Spotkanie z hodowcami w Wielgiem

Dnia 5 marca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Wielgie zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Zespół Doradztwa Rolniczego

Dnia 5 marca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z terenu  gminy Wielgie zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Zespół Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie oraz Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Przybyli hodowcy wysłuchali prelekcji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 poprowadzonej przez Grażynę SowińskąStanisława Piątkowskiego oraz prelekcji nt. postępu hodowlanego, jaki niesie nowa technika wyceny buhajów – wycena genomowa, zaprezentowanej przez specjalistę do spraw hodowlii Witolda Neumera.
 

Przybyli hodowcy chętnie zapoznali się z ofertą SHiUZu oraz zasadami korzystania z informacji zawartych w katalogach buhajów genomowych. Dowiedzieli się także jak mogą skorzystać z usług pracowników Bydgoskiej Stacji w zakresie doboru buhajów.
 

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość wspólnego spotkania.

Scroll to top
1