Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego w Żurominie

Na zaproszenie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz uczestniczyli w spotkaniu członków Związku z powiatu żuromińskiego.

Zebranie poprowadził Waldemar Plantowski, prezes MZHBiPM. Obok podsumowania działalności Związku za ubiegły rok, zostały omówione cele i zamierzenia na najbliższe miesiące.  Spotkanie było także okazją do wymiany bieżących informacji dotyczących działalności rolnej i hodowlanej.

Bartłomiej Mika, przedstawiciel SHiUZ Bydgoszcz współpracujący z hodowcami z tego rejonu,  wszystkim zainteresowanym przedstawiał naszą najnowszą ofertę nasienia buhajów po wycenie grudniowej 2023.

Dziękujemy za zaproszenie.

Scroll to top
1