Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego, Chodów

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu siedleckiego.

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu siedleckiego. Organizatorem spotkania było Rolnicze Zrzeszenie Branżowe – Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka na czele z prezesem Związku Sylwestrem Mierzejewskim i prezesem Oddziału siedleckiego Dariuszem Jasińskim. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z hodowcami z tego regionu została zaproszona do współorganizacji tego spotkania.

Przybyli hodowcy i zootechnicy oceny z PFHiPM mieli możliwość wysłuchania licznych prelekcji na temat nowości w branży hodowli bydła mlecznego. SHiUZ była reprezentowana przez pracowników pracujących na tym terenie: Dariusza Kowalewskiego, Elwirę Wilczyńską, Beatę Lipińską i Patryka Szymaniaka.

Korzystając z licznej frekwencji hodowcom wręczono dyplomy w podziękowaniu za udział w Akademii Genomowej. Wyróżnieni hodowcy bardzo serdecznie podziękowali i pogratulowali wysokiego poziomu organizacji szkolenia. Poprzez wykład, jak i późniejsze dyskusje w kuluarach pracownicy Stacji próbowali przekazać istotę wyceny genomowej wprowadzonej po raz pierwszy do polskiej hodowli bydła mlecznego w sierpniu 2014 r. Wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkania mogli skutecznie rozwiać wątpliwości związane z tą nową metodą wyceny. Pamiętajmy, że praktyczne zastosowanie selekcji genomowej szybko rozwinęło się w wielu krajach dzięki niezwykle dużemu zainteresowaniu hodowców – teraz kolej na nas !!!

 

Scroll to top
1