Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Spotkanie specjalistów

29 maja mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie SHiUZ w Bydgoszczy inspektorów z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

29 maja mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie SHiUZ w Bydgoszczy zootechników z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka pracujących na co dzień w oborach hodowców w Regionie Oceny Bydgoszcz wraz ze stojącym na czele zespołu Panem Łukaszem Urbańskim.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z pracą nad doskonaleniem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i jej optymalnym wykorzystaniem w polskich gospodarstwach. Ze strony SHiUZ Bydgoszcz głos zabrali: Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu i Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu oraz Monika Synakiewicz-Zimnicka, główny specjalista ds. hodowli bydła, i lekarz wet. Marietta Gąsiorowska, specjalista ds. szkoleń i rozwoju naukowego.

Liczne pytania i toczące się między uczestnikami dyskusje dowodzą, że praca w branży hodowlanej wymaga stałej aktualizacji wiedzy i informacji ze świata genetyki. Istotne jest nie tylko poznawanie najnowszych trendów i rozwiązań bioinżynieryjnych, ale także wymiana doświadczeń z ich praktycznego wykorzystywania w oborach hodowców.

Taka forma współpracy między Polską Federacją a SHiUZ Bydgoszcz, prowadzona od lat, będzie z pewnością rozwijana w przyszłości, bo gwarantuje podnoszenie poziomu genetycznego krów i wzrost efektywności produkcji mleka w polskich gospodarstwach.

Łukasz Urbański, kierownik zespołu zootechników PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz  Grupę zootechników PFHBiPM w siedzibie SHiUZ Bydgoszcz witają: (od prawej) Wiesław Drewnowski, prezes, oraz Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, Łukasz Urbański, PFHBiPM, Marietta Gąsiorowska, SHiUZ Bydgoszcz Spotkanie z pracownikami PFHBiPM Spotkanie z pracownikami PFHBiPM
Spotkanie z pracownikami PFHBiPM Najnowsze trendy w doskonaleniu genetycznym bydła przedstawia Monika Synakiewicz-Zimnicka, główny specjalista ds. hodowli bydła SHiUZ Bydgoszcz. Spotkanie z pracownikami PFHBiPM Marietta Gąsiorowska, specjalista ds. szkoleń i rozwoju naukowego SHiUZ Bydgoszcz, omawia normy bezpieczeństwa weterynaryjnego w pozyskiwaniu nasienia buhaja. Spotkanie z pracownikami PFHBiPM
Scroll to top
1