Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 70zł + VAT
Buhaj dnia ROTERDAM
Indeks gPF 156 | PL005470607346

SHiUZ partnerem nowoczesnych Hodowców

W dniach 18-19 października mieliśmy zaszczyt gościć na konferencji pt. Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła

W dniach 18-19 października przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji pt. Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka, zorganizowanej dla hodowców przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Bydgoszcz. Program spotkania, odbywającego się w Łysomicach, obejmował dzień wykładowy oraz wyjazdy studyjne do dwóch gospodarstw z interesującymi i wartymi naśladowania rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Pierwszego dnia uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Pana Arenda Jana Hendriksa, prezesa Zarządu Hendripolu,  dotyczącej jego doświadczeń w wykorzystywaniu robotów udojowych oraz stosowaniu metod rachunkowości w zarządzaniu fermą mleczną. Kolejnym ekspertem była Pani Katarzyna Rzewuska (Centrum Genetyczne PFHBiPM), która przybliżyła projekty wykorzystujące ocenę genomową: indeks ekonomiczny i poprawę zdrowotności racic. W drugim panelu, poświęconym najnowszym trendom w odchowie cieląt, głos zabrali: Pan prof. Zygmunt Kowalski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i Pan dr inż. Andrzej Kaczor (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach).

W czasie obu paneli uczestnicy korzystali z możliwości zadawania pytań prelegentom, dyskusję przenoszono także do kuluarów.

Podczas drugiego dnia szkolenia hodowcy odwiedzili dwa gospodarstwa: Hendripol, prowadzone przez Pana Arenda Jana Hendriksa oraz Stadninę Koni “Nowe Jankowice”, będącą spółką strategiczną Skarbu Państwa, na czele której stoi Pan Andrzej Mandecki, prezes Zarządu. Dało to hodowcom możliwość przyjrzenia się “od środka” nowoczesnym rozwiązaniom wdrożonym w fermach o dużej skali produkcji. Hendripol jest gospodarstwem przodującym w obszarze zapewniania dobrostanu i automatyki. W Nowych Jankowicach głównym punktem zainteresowania był nowoczesny cielętnik, którego projekt technologiczny opracował i wciąż rozwija Pan dr inż. Andrzej Kaczor.

Głównemu organizatorowi konferencji, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólny udział w tej bardzo potrzebnej inicjatywnie i życzymy powodzenia w jej kontynuowaniu.

Uczestników konferencji pt. Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka wita Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz Janusz Nalewalski, kierownik PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz, rozpoczyna pierwszy panel konferencji w Łysomicach Arend Jan Hendriks, prezes Zarządu Hendripol Sp. z o.o., jeden z panelistów konferencji w Łysomicach
Katarzyna Rzewuska, Centrum Genetyczne PFHBiPM dr inż. Andrzek Kaczor prof. Zygmunt Kowalski
Andrzej Mandecki, prezes SK Nowe Jankowice, wita uczestników konferencji na terenie Stadniny
Scroll to top
1