Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

SHiUZ Partnerem Forum Rolniczego

Dziękujemy za współudział w IV Forum Rolniczym w Bydgoszcz

Już po raz czwarty odbyło się w Bydgoszczy Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej. Chcemy serdecznie podziękować głównym organizatorom spotkania, czyli “Gazecie Pomorskiej” oraz Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie za możliwość współuczestniczenia jako partner w tym bardzo ważnym dla branży rolno-hodowlanej wydarzeniu.

Forum Rolnicze to przede wszystkim spotkanie praktyków i profesjonalistów, którzy w czasie paneli tematycznych mają możliwość wymiany doświadczeń oraz informacji o stanie rolnictwa, a także trendach, szansach i zagrożeniach zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ogólnopolskim oraz w skali globalnej.

Nas najbardziej interesowała tematyka związana z hodowlą krów i trzody chlewnej: wykład nt. ekonomicznych aspektów produkcji mleka, który przedstawił prof. dr hab. Wojciech Ziętara, oraz dyskusja nt. możliwych problemów oraz skutecznych sposobów ich pokonywania w segmencie produkcji trzody chlewnej. Panele tematyczne budziły duże zainteresowanie uczestników, a w toku spotkań wywiązywała się dyskusja.

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych spotkanie rolnicze w Bydgoszczy uświetnili swoją obecnością obecni i byli ministrowie rolnictwa, którzy zawsze dzielą się wiedzą, refleksjami i poglądami na najważniejsze kwestie dotyczące produkcji rolnej w Polsce, Europie i na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i merytoryczny udział w bydgoskim Forum, które z pewnością wzmacnia pozycję kujawsko-pomorskiego rolnictwa i wspomaga jego rozwój.

Od lewej: Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW, Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Stanisław Zięba, Gabriel Janowski, Stanisław Kalemba, Wojciech Mojzesowicz, Jan Krzysztof Ardanowski prof. dr hab. Wojciech Ziętara
Dyskusja nt. wyzwań stojących przed branżą trzodziarską była wielogłosowa
Scroll to top
1