Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

SHiUZ na spotkaniach z Hodowcami z Podlasia

W tym roku w lutym Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizuje spotkania z hodowcami w swoich kołach w województwie podlaskim. Podlaski Związek jest największym i najprężniej działającym związkiem hodowców bydła mlecznego w  Polsce. Aktualnie liczy ok. 3000 członków - hodowców bydła, których obory są objęte oceną wartości użytkowej. Podczas spotkań, obok informacji związkowych, hodowcy otrzymują wyniki oceny za rok 2022, jak też bieżące informacje z zakresu hodowli, żywienia bydła i programu doboru do kojarzeń DOKO, na którym pracuje także SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

W ramach bardzo dobrej współpracy PZHBiPM w spotkaniach zawsze uczestniczy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy. Stację reprezentują Dyrektor Regionu- Pan Bogdan Godlewski oraz Dyrektor ds. Szkoleń - Pan Grzegorz Wojtkielewicz (Sejny i Augustów).

Pan Bogdan Godlewski prezentuje aktualny program oceny i selekcji buhajów realizowany przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Dodatkowo przedstawia szczegółowy ranking bydgoskich buhajów po grudniowej wycenie szacowanej wartości hodowlanej genomowej i tradycyjnej (2022/3, dane IZOO Kraków). Zwraca uwagę na liderów ostatniej wyceny wartości hodowlanej - buhaje: SUPERIOR GPF 166, SCOTTY GPF161, D.PETRONIUSZ GPF155, PATRIOTA GPF154 i RAMIRES GPF 154. Spotkania w kołach mają wielkie znaczenie dla wszystkich uczestników i służą podtrzymaniu dobrej współpracy na linii hodowca- SHiUZ, dzisiaj oraz w przyszłości.

Prezentujemy zdjęcia ze spotkań w Siemiatyczach, Szepietowie oraz Zambrowie i Piątnicy.

Zdjęcia i tekst: Bogdan Godlewski

Zambrów, 20.02.2023

Scroll to top
1