Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

SHiUZ na spotkaniach z Hodowcami z Podlasia

Każdego roku w listopadzie Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizuje spotkania z hodowcami w swoich 12 kołach

Każdego roku w listopadzie Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizuje spotkania z hodowcami w swoich 12 kołach w województwie podlaskim. Podlaski Związek jest największym i najprężniej działającym związkiem hodowców bydła mlecznego w Polsce. Aktualnie liczy ok. 3900 członków, których obory są objęte oceną wartości użytkowej.

Podczas spotkań obok informacji dotyczących bieżącej działalności związku, hodowcy zapoznają się z wynikami oceny za rok 2017, jak też najświeższymi wiadomościami i wiedzą z obszaru hodowli, żywienia bydła i programu doboru do kojarzeń DOKO, na którym pracują także specjaliści SHiUZ Bydgoszcz.

W ramach bardzo dobrej współpracy z PZHBiPM w spotkaniach zawsze mają zaszczyt uczestniczyć przedstawiciele SHiUZ Bydgoszczy Oddział w Piątnicy i w Olecku. Stację reprezentowali: Pan Dariusz Gawroński, dyrektor Oddziału w Piątnicy, Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń, Pan Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli bydła oraz menadżerowie z rejonu danego koła hodowców.

Dzięki uprzejmości organizatorów spotkań Pan Bogdan Godlewski prezentował zebranym aktualny program oceny i selekcji buhajów realizowany przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Dodatkowo przedstawiał także szczegółowy ranking bydgoskich buhajów po sierpniowej wycenie szacowanych wartości hodowlanych: genomowej i tradycyjnej (wycena 2/2018, dane opublikowane przez IZOO Kraków). Zainteresowanie wzbudzają zawsze liderzy ostatniej wyceny – buhaje HOTSHOT i ARTUS (gPF 150 nr 1 wyceny wśród polskich buhajów wycenionych genomowo).

W imieniu Zarządu SHiUZ w Bydgoszczy dyrektor Oddziału w Piątnicy miał zaszczyt nagradzać listami gratulacyjnymi oraz nasieniem buhaja EBP ENORME hodowców, którzy uzyskali najwyższe wydajności w swoich oborach w roku 2017.

Pragniemy serdecznie podziękować hodowcom za gościnność. Spotkania w kołach mają wielkie znaczenie dla wszystkich uczestników i  służą podtrzymaniu dobrej współpracy na linii hodowca – SHiUZ dzisiaj oraz – pozwalamy sobie wyrazić nadzieję – będą służyły w przyszłości.

Prezentujemy zdjęcia ze spotkań w Piątnicy, Zambrowie, Kolnie, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu i Szepietowie.

Zdjęcia i tekst: Bogdan Godlewski

Scroll to top
1