Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

SHiUZ Bydgoszcz partnerem strategicznym hodowców

Za nami najważniejsza impreza wystawiennicza województwa kujawsko-pomorskiego i najważniejsza, bo ogólnopolska – wystawa bydła w Minikowie

Za nami najważniejsza impreza wystawiennicza województwa kujawsko-pomorskiego i najważniejsza, bo ogólnopolska – wystawa bydła. Pogoda dopisała, wystawców było tradycyjnie dużo, a o odwiedzających nasze stoisko i publiczność nie trzeba było się dopraszać. Organizatorem Targów i gospodarzem wydarzenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, nam w udziale przypadła szlachetna rola sponsora strategicznego, a gospodarzami naszego stoiska byli Panowie Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu oraz Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu.

Rangę spotkania niewątpliwie podniosła obecność znamienitych gości: Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła na Sejm RP, Pana Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Pana Ryszarda Bobera, przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po uroczystości otwarcia mieliśmy okazję uhonorować wybitne postaci naszej polskiej hodowli złotymi i srebrnymi odznakami SHiUZ „Labores pariunt honores” („Praca przynosi zaszczyty”), które przyznawane są ludziom, którzy swoją pasją, zaangażowaniem oraz jakością wykonywanej pracy sprawiają, że polska hodowla jest na tak wysokim – światowym poziomie.

Wystawa bydła o randze ogólnopolskiej gościła w Minikowie po raz drugi i to dokładnie po dziesięciu latach. Zaprezentowano efekt prac hodowlanych – naprawdę wspaniałe zwierzęta, które potwierdzają głoszone przez nas hasła o jakości polskiej hodowli. Tym bardziej nam było miło, bo i tu wśród prezentowanych zwierząt mieliśmy swoje „akcenty”. Superchampionem wystawy została DUSZNA krowa PHF odmiany czarno-białej (PL-00528807809-3), champion wśród krów III i dalszych laktacji po naszym buhaju GRAND ET. Championem wśród jałowic w wieku 16-18 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej została DERTA (PL-00536699693-6) po naszym buhaju JOSELI ET. Oba wspaniałe zwierzęta pochodzą z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. Gratulujemy !!

DUSZNA (PL-00528807809-3) – SUPERCHAMPION IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego i CHAMPION kategorii krów w III i dalszych laktacjach, z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., po buhaju GRAND ET z oferty SHiUZ Bydgoszcz

DERTA (PL-00536699693-6) – zdobywczyni tytułu CHAMPIONA wśród jałowic w wieku 16-18 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej, z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., po buhaju JOSELI ET z oferty SHiUZ Bydgoszcz

Równie przyjemnym momentem wystawy był organizowany tradycyjnie Konkurs Młodego Hodowcy – ten punkt programu przyciąga zawsze najwięcej widzów. Widać było ogromny wysiłek najmłodszych hodowców włożony w przygotowanie zwierząt, za co zostali nagrodzeni również przez naszą Firmę.

Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego dziękujemy za sprawne i profesjonalne przygotowanie imprezy. Odwiedzających nas hodowców serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym roku.

Uroczyste otwarcie IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie. Od lewej: Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, Pan Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Pan Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Prezes SHiUZ Bydgoszcz Wiesław Drewnowski wręcza odznaki  „Labores pariunt honores” w czasie IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie Od lewej: Pan Jacek Borolewski, Pan Sławomir Balcer, Pan Stanisław Król, Pan Stanisław Wyrębski, Pan Stanisław Skotnicki, Pan Leszek Hądzlik, Pan Henryk Kokoszczyński, Pan Adam Mądrowski
Od lewej: Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, będącego gospodarzem tegorocznej wystawy bydła na szczeblu krajowym Od lewej: Pan Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz Pan Jan Steegink (Holandia), sędzia główny w czasie IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie
   Hodowcy krów i jałówek - zdobywczyń tytułów w czasie IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie, nagrodzeni pucharami PFHBiPM za swoje wspaniałe zwierzęta
Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Stanisław Dycha, prezes Zarządu OHZ Lubiana Sp. z o.o., Pan Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Pan Roman Sass, dyrektor K-PODR w Minikowie. Z SUPERCZEMPIONKĄ IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie Pan Felicjan Pikulik, prezes Zarządu Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. otrzymuje z rąk Pana Mariusza Wykrzykowskiego, członka Zarządu SHiUZ Bydgoszcz gratulacje za zdobycie tytułu SUPERCHAMPIONA IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Pan Stanisław Dycha, prezes Zarządu OHZ Lubiana Sp. z o.o. otrzymuje z rąk Pana Mariusza Wykrzykowskiego, członka Zarządu SHiUZ Bydgoszcz gratulacje za zdobycie tytułu SUPERCHAMPIONA IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Przedstawicielka Stadniny Koni w Pępowie Sp. z o.o. Pani  Monika Konieczna przyjmuje z rąk Pana Mariusza Wykrzykowskiego, członka Zarządu SHiUZ Bydgoszcz gratulacje za zdobycie tytułu SUPERCHAMPIONA IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego
 DERTA (PL-00536699693-6) - zdobywczyni tytułu CHAMPIONA wśród jałowic w wieku 16-18 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej, z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., po buhaju JOSELI ET z oferty SHiUZ Bydgoszcz DUSZNA (PL-00528807809-3) - SUPERCHAMPION IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego i CHAMPION kategorii krów w III i dalszych laktacjach, z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., po buhaju GRAND ET z oferty SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1