SHiUZ Bydgoszcz na spotkaniach z hodowcami z Podlasia

Każdego roku Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizuje spotkania z hodowcami w swoich 14 kołach w województwie podlaskim. Podlaski Związek jest największym i najprężniej działającym związkiem hodowców bydła mlecznego w  Polsce. Aktualnie liczy ok. 3000 członków - hodowców bydła, których obory są objęte oceną wartości użytkowej. Podczas spotkań obok informacji związkowych hodowcy otrzymują wyniki oceny za rok 2021, jak też bieżące informacje z zakresu hodowli, żywienia bydła i programu doboru do kojarzeń DOKO, na którym pracuje także SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

W ramach bardzo dobrej współpracy z PZHBiPM w spotkaniach zawsze uczestniczą przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz. Stację reprezentują Bogdan Godlewski, dyrektor Oddziału w Piątnicy oraz Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. szkoleń pracujący w Oddziale w Olecku, którego pracownicy obsługują rejon Sejn i Augustowa.

Bogdan Godlewski w czasie spotkań prezentuje aktualny Program oceny i selekcji buhajów realizowany przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Dodatkowo przedstawia szczegółowy ranking bydgoskich buhajów po ostatniej wycenie szacowanej wartości hodowlanej - genomowej i tradycyjnej (2021/3, dane IZOO Kraków). Zwraca także hodowcom uwagę na liderów ostatniej wyceny wartości hodowlanej, buhaje: RONNY, ROGER, RODOLF i RASTABALL.

Spotkania w kołach mają wielkie znaczenie dla wszystkich uczestników i służą podtrzymaniu dobrej współpracy na linii hodowca - SHiUZ dzisiaj oraz w przyszłości, która -  jak sobie wszyscy życzymy - będzie coraz lepsza dla hodowli i produkcji mleka.

Nadesłał: Bogdan Godlewski

Scroll to top
1