Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

SHiUZ Bydgoszcz na rynkach wschodnich

Pragniemy poinformować o zaawansowanych rozmowach między SHiUZ Bydgoszcz i białoruskim Grodzieńskim Przedsiębiorstwem Hodowlanym

Pragniemy Państwa poinformować o zaawansowanych rozmowach inicjujących współpracę między SHiUZ Bydgoszcz i działającym na terenie Białorusi Grodzieńskim Przedsiębiorstwem Hodowlanym.

W dniu 21 września br. przedstawiciele Naszej Stacji: Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu oraz Pan Marcin Oszczapiński, dyrektor ds. kontaktów zagranicznych oraz przedstawiciele Grodzieńskiego Przedsiębiorstwa Hodowlanego w osobach: Pan Anatolij Chotko, Pan Gienadij Giuniow, Pan Piotr Kasztelan oraz Pan Vitaliy Dobruk, odbyli spotkanie poświęcone współpracy między obiema firmami inseminacyjnymi w zakresie wdrożenia nowoczesnych metod biotechnologii w hodowli i rozrodzie bydła – embriotransferu oraz oceny genomowej.

Zarządy SHiUZ Bydgoszcz i Grodzieńskiego Przedsiębiorstwa Hodowlanego są zgodne, że nowoczesne metody hodowlane, a szczególnie ocena genomowa, to warunek konieczny efektywnego rozwoju hodowli na Białorusi.

My natomiast nie kryjemy dumy, że przedstawiciele białoruskiego sektora hodowlanego w zakresie korzystania z najnowszych narzędzi są zainteresowani współpracą właśnie z naszą Stacją.    

 

Spotkanie przedstawicieli Grodzieńskiego Przedsiębiorstwa Hodowlanego oraz SHiUZ Bydgoszcz. Strona białoruska – od lewej: Vitaliy Dobruk, Piotr Kasztelan, Gienadij Giuniow, Anatolij Chotko, oraz Marcin Oszczapiński i Wiesław Drewnowski – SHiUZ Bydgoszcz.

Scroll to top
1