Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

SERDECZNE GRATULACJE!

30-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Kamińskiego i współpracy ze SHiUZ Bydgoszcz

Niezmiernie nam miło móc przekazać Państwu, że Zarząd SHiUZ miał zaszczyt złożyć gratulacje Panu Profesorowi Stanisławowi Kamińskiemu w szczególnym momencie – jubileuszu 30-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Było to zarazem uczczenie 30-lecia współpracy Pana Profesora ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt.

Należy podkreślić, że bez wkładu i wysiłku prof. Stanisława Kamińskiego nasza Stacja nie mogłaby oferować od szeregu lat najwyższego poziomu genetyki bydła polskim hodowcom. Wspólnie tworzyliśmy m.in. Bank DNA buhajów i jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy genotypowanie rozpłodników.

Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu nauki polskiej i satysfakcji z przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom bioinżynierów.

O lewej: Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ, prof. Stanisław Kamiński, Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń, SHiUZ

O lewej: Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ, prof. Stanisław Kamiński, Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń SHiUZ 

Jubileusz 30-lecia pracy naukowej prof. Stanisława Kamińskiego Jubileusz 30-lecia pracy naukowej prof. Stanisława Kamińskiego
Scroll to top
1