Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Seminarium “Innowacje szansą wzrostu konkurencyjności rolnictwa”

W dniu 12 listopada w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się seminarium “Innowacje szansą wzrostu konkurencyjności rolnictwa”

W dniu 12 listopada w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się seminarium “Innowacje szansą wzrostu konkurencyjności rolnictwa w woj. kujawsko-pomorskim”. Spotkanie zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski ODR  było poświęcone nowym możliwościom pozyskiwania środków finansowych na opracowywanie i wdrażanie innowacji w rolnictwie. W czasie spotkania, które otworzył Pan Roman Sass, dyrektor KPODR w Minikowie, omówiono następujące zagadnienia:

 

Pan Henryk Skórnicki, Dyrektor Oddziału radomskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przybliżył zagadnienia związane z innowacjami rozumianymi bardzo szeroko, uwzględniając trendy panujące na całym świecie, a także omówił konkretne rozwiązania prawne w tej dziedzinie zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz przedstawił ideę tworzenia Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły też przedstawione konkretne przykłady innowacji możliwych do powszechnego wdrożenia w produkcji roślinnej.

Pani Marta Dolecka, kierownik Agendy Nauki i Innowacyjności Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiła najistotniejsze zagadnienia dotyczące innowacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pan Marek Nowacki, dyrektor Oddziału KPODR w Przysieku, przybliżył w swojej prelekcji koncepcję Sieci Innowacji Rolniczych, oraz szczegółowo omówił  strukturę i zadania SIR w województwie kujawsko-pomorskim.

Ostatnim z prelegentów był Pan Paweł Szabelak, reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem jego prezentacji był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jako krótkie podsumowanie seminarium, które z pewnością nie wyczerpało tematyki wdrażania innowacji w rolnictwie i pozyskiwania środków finansowych na ten cel, należy podkreślić, że o ile same innowacje w produkcji rolnej są warunkiem skutecznego konkurowania o nowo powstające rynki zbytu produktów rolnych, to warunkiem powodzenia projektów w obszarze innowacyjności i zapewnienia sobie środków z funduszy europejskich jest ścisła współpraca świata nauki, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

 

 

Pan Roman Sass, dyrektor KPODR w Minikowie, przywitał uczestników Prelekcję prowadzi Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  Swoją prezentację prowadzi Pani Marta Dolecka, Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykład Pana Marka Nowickiego, dyrektora KPODR Oddział w Przysieku Pan Paweł Szabelak,reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Scroll to top
1