Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Relacja z VI Akademii Genomowej w Olsztynie

W dniu 19 listopada br. whotelu Omega wOlsztynie miało miejsce szczególna Akademia Genomowa. Spotkanie było wyjątkowe ze względu na licznie zgromadzonych szacownych uczestników. Tym razem mieliśmy zaszczyt iprzyjemność gościć czołowych hodowców wkraju – ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie największymi gospodarstwami rolno-hodowlanymi wPolsce. Na zaproszenie Zarządu Stacji Hodowli iUnasieniania Zwierząt Sp. zo.o. wBydgoszczy odpowiedziały zarządy idyrekcje kilkudziesięciu czołowych przedsiębiorstw zbranży rolnej ihodowlanej. Mieliśmy też przyjemność goszczenia na Akademii przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła iProducentów Mleka wosobach sekretarza Federacji, Pana Stanisława Wyrębskiego ikierownika Działu hodowli, Pani Anny Siekierskiej, którzy przyjęli odpowiedzialny obowiązek służenia wiedzą ipomocą wczasie spotkania jako eksperci hodowlani. Obok nich swoim doświadczeniem służył także gość specjalny Akademii: Pan Boris Kasatkin – ekspert hodowlany ze współpracującej ze SHiUZ firmy Genes Diffusion.

Spotkanie rozpoczął wykład czołowego eksperta wdziedzinie genomiki wPolsce, prof. dr. hab. Stanisława Kamińskiego, będącego kierownikiem Katedry Genetyki Zwierząt UWM oraz twórcą iszefem Laboratorium Genomiki Zwierząt SHiUZ Bydgoszcz. Prelekcja Profesora spotkała się zdużym interesowaniem uczestników, co pozwala nam jednocześnie sądzić, że spełniła także swoje cele. Po wykładzie zaproszeni goście zjeszcze większym zainteresowaniem iciekawością, wzbudzoną także zapewne przez autorytet italent popularyzatorski profesora Kamińskiego, pozwolili się zabrać na mini przejażdżkę po Olsztynie, pod Wydział Bioiżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W gmachu tego wydziału mieści się genomowe laboratorium naszej Stacji, gdzie pod czujnym okiem Profesora doświadczona kadra naukowa przeprowadza analizy próbek materiału genetycznego cieląt dostarczonych zobór naszych hodowców. Nie trzeba dodawać, że zwiedzanie tego może niepozornego lokalowo, ale supernowoczesnego laboratorium, było dla naszych gości interesujące iekscytujące, jak mogliśmy wywnioskować zreakcji, komentarzy, aprzede wszystkim licznych pytań. Tak jest wczasie każdej Akademii Genomowej wOlsztynie itym razem nie mogło być inaczej. Mamy nadzieję, że trafną odpowiedzią na rozbudzoną ciekawość izainteresowanie naszych gości była druga część spotkania, wktórej zaplanowaliśmy panel dyskusyjny poświęcony przede wszystkim tematowi wyceny genomowej, jak również problemom związanym zhodowlą iprodukcją zwierzęcą wPolsce ina świecie. Wymienionych już zaproszonych ekspertów zPolskiej Federacji Hodowców Bydła iProducentów Mleka oraz firmy Genes Diffusion wspomagali prezesi bydgoskiej Stacji, Panowie Wiesław Drewnowski iAdam Gałgański oraz główny hodowca SHiUZ, Pan Grzegorz Wojtkielewicz. Dyskusja izadawane pytania dotyczyły przede wszystkim praktycznych skutów zastosowania nowych metod hodowlanych, zarówno od strony wspólnie prowadzonego programu hodowlanego, jak iefektów rynkowych iprodukcyjnych. Zainteresowanie budziły pytania iodpowiedzi na temat tego, jak nowe, oparte obadanie genotypu metody przełożą się na zarządzanie rozrodem, selekcją iremontem stada oraz na codzienne funkcjonowanie gospodarstw. Toczona dyskusja poruszyła kwestie możliwości idostępności dla hodowców genotypowania materiału żeńskiego, co jest sprawą nie mniej istotną imogącą przynieść skutki równie rewolucyjne, jak prowadzona na coraz szerszą skalę selekcja genomowa buhajków.

Było nam niezwykle przyjemnie, że nasi goście zechcieli poświęcić swój cenny czas na spotkanie zgronem ekspertów iprzedstawicielami Stacji Hodowli iUnasieniana Zwierząt zBydgoszczy. Mamy świadomość, że nie na wszystkie pytania iwątpliwości znalazła się satysfakcjonująca odpowiedź. Wymiana wiedzy idoświadczeń zwykorzystania badań DNA ubydła na szeroką skalę dopiero się rozpoczyna. Pozwalamy sobie dzielić się naszą wiedzą idoświadczeniem, bo byliśmy wPolsce prekursorami tej metody, pierwsze starania iinwestycje wtym kierunku czyniąc już w2004 roku, aod kilku lat stosując selekcję naszych rozpłodników woparciu owyniki analiz dostarczane przez nasze Laboratorium Genotypowania wOlsztynie. Chcemy także poprzez naszych partnerów zagraniczych przenosić na polski grunt najlepsze, zweryfikowane rozwiązania zkrajów, gdzie wycena genomowa obowiązuje już od kilku lat. Współpraca świata nauki, firm inseminacyjnych ihodowców-praktyków iproducentów jest koniecznością. Dlatego pozwalamy sobie planować kolejne spotkania Akademii Genomowej, atakże utrzymywać bezpośredni kontakt zzarządzającymi iprzedstawicielami polskich gospodarstw. Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania iwątpliwości, na które postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć. Serdecznie dziękujemy za liczny udział wAkademii Genomowej wOlsztynie.

Scroll to top
1