Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

PROFESOR WITOLD PODKÓWKA

Wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Witolda Podkówki, uczonego, który wniósł ogromny wkład w rozwój zootechniki,  oddanego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów i pracowników nauki.

Profesor Witold Podkówka od początku kariery związany z Bydgoszczą, pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego oraz dyrektora Instytutu Produkcji Zwierzęcej i kierownika Zespołu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, następnie był pierwszym dziekanem Instytutu Zootechnicznego Akademi Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz prodziekanem ds. nauki i kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt Wydziału Zootechnicznego ATR.

Wśród studentów Profesora jest wielu byłych i obecnych pracowników SHiUZ Bydgoszcz. Wspominamy go jako niezwykłego, ciepłego człowieka, obdarzonego wielką osobowością, oddanego sprawom nauki, żywieniu i hodowli zwierząt. Odszedł niepodważalny autorytet i współtwórca polskiej zootechniki. Z jego pracy i dorobku korzystają i będą korzystać pokolenia hodowców i zootechników.

Panie Profesorze, pozostanie Pan na zawsze w naszych sercach, a Pańskie słowa będą nam jeszcze długie lata służyły w codziennej pracy.

Miałem zaszczyt być studentem Profesora Witolda Podkówki, za co pragnę w tym szczególnym momencie przekazać słowa najszczerszej wdzięczności.

Wspominał Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz

Scroll to top
1