Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Prawidłowa korekcja racic – konferencja z pokazem praktycznym

Blisko 40 hodowców i pracowników ferm uczestniczyło w konferencji nt. korekcji racic

13 grudnia mieliśmy przyjemność gościć blisko 40 hodowców i pracowników ferm mlecznych na konferencji nt. korekcji racic połączonej z pokazem praktycznym, którą zorganizowaliśmy w Kobylnikach.

Spotkanie składało się z dwu głównych części.

Na część pierwszą złożyły się 3 prelekcje. Spotkanie rozpoczął dr Kazimierz Konsowicz, dyrektor Centrum EBP w Sztumie, który przywitał uczestników w imieniu Zarządu SHiUZ Bydgoszcz i omówił genetyczne uwarunkowania zdrowotności racic, związek zdrowia racic z rozrodem i żywieniem krów. Przybliżona została także konstrukcja obecnych w naszych katalogach dwóch parametrów zdrowotności racic: RL – “Odporność na uszkodzenia” , oraz RP – “Wytrzymałość racicy”. Są to parametry uzyskane poprzez ocenę genomową. Metody wyznaczania tych parametrów dla buhajów zostały opracowane przez naszego partnera, francuską spółdzielnię Genes Diffusion i Uniwersytet w Wageningen w Holandii. Dzięki polsko-francusko-holenderskiej współpracy w przypadku większości buhajów z naszej oferty, hodowcy mają nowe narzędzie do jeszcze lepszego kojarzenia osobników i osiągania swoich celów hodowlanych.

Drugim z zabierających głos w czasie spotkania był Pan Witold Neumer, menedżer SHiUZ Bydgoszcz, który zapowiedział nowości, jakich można spodziewać się po opublikowanej już wycenie grudzień 2017. Gwarantujemy, że jest na co czekać, a nowa edycja katalogu powinna usatysfakcjonować najwybredniejszych.

Niestety – nawet wykorzystując najlepsze metody genomiczne – nie sposób uniknąć problemów z racicami wysokowydajnych krów mlecznych. Dlatego kolejnym prelegentem był  Pan Marian Sas Wisłocki, przed którym niełatwa sztuka prawidłowej korekcji racic nie ma tajemnic. Czas, jaki zgodził się poświęcić naszym słuchaczom, podzielił na część wykładową oraz praktyczny pokaz, w czasie którego przeprowadził pełną korekcję racic u trzech krów. Dokładnie omawiał każdą wykonywaną czynność, uzasadniał zakres dokonywanej korekcji i wszystkie podejmowane działania.  Korektor odpowiadał także na pytania uczestników szkolenia. Dotyczyły one używanych narzędzi – Pan Marian Wisłocki szlifierki użył wyłącznie do ostrzenia noży, postępowania z ujawnionymi stanami chorobowymi, zastosowaniem podkładek. Podkreślał także wagę dobrej współpracy korektora z lekarzem weterynarii.

Pokaz wzbudził duże zainteresowanie uczestników i liczne pytania z ich strony.

Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Sas Wisłockiemu za podzielenie się swoją praktyczną wiedzą. Cieszmy się, że mogliśmy przysłużyć się w jej propagowaniu wśród hodowców i pracowników gospodarstw mlecznych. Pamiętajmy, że o zdrowe racice krów należy zadbać już na etapie doboru buhaja – korzystając z parametrów zdrowotności racic. Ważna jest także profilaktyka – właściwe podłoże w oborach i żywienie krów. Niezbędna jest przeprowadzana regularnie profesjonalna korekcja.  Wszystko to stanowi zestaw warunkujący ekonomiczną produkcję mleka w XXI wieku. 

   

Kazimierz Konsowicz
Wiesław Sas Wisłocki
Scroll to top
1