Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Polsko-białoruskie porozumienie nt. wdrożenia oceny genomowej

W dniu 06.03.2019 roku w siedzibie SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy została podpisana umowa o współpracy mającej na celu wdrożenie oceny genomowej na terytorium Republiki Białorusi. Porozumienie sygnowane przez  Pana Anatolija Khatsko, generalnego dyrektora BELPLEMZHIVOBIEDINENIE – spółki podległej Ministerstwu Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi oraz  Zarząd SHiUZ Bydgoszcz: Pana Wiesława Drewnowskiego, Pana Adama Gałgańskiego oraz Pana Mariusza Wykrzykowskiego, będące rezultatem dotychczasowej, bliskiej współpracy SHiUZ z białoruskim sektorem hodowlanym, określa rolę jaką obie strony będą odgrywać w tym przedsięwzięciu w kolejnych jego etapach.

Gratulujemy stronie białoruskiej skutecznego podejmowania kroków w kierunku podnoszenia wartości hodowlanej bydła z wykorzystaniem metod bazujących na najnowszych osiągnięciach genomiki. Wzrost świadomości co do wagi oceny genomowej i jej praktyczne wykorzystanie z pewnością przełoży się na efektywny rozwój i coraz lepszą opłacalność hodowli i produkcji mleka.

W pracach związanych z szacowaniem wartości hodowlanej zwierząt użytkowanych w Białorusi będą również uczestniczyć:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziękujemy za okazane zaufanie. Możliwość dzielenia się doświadczeniem w branży hodowlanej z sąsiadami to dla nas zaszczyt i zobowiązanie, by zawsze dostarczać sprawdzoną wiedzę i najlepsze rozwiązania.

Podpisanie porozumienia polsko-białoruskiego o współpracy mającej na celu wdrożenie oceny genomowej na terytorium Republiki Białorusi. Od lewej: Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz, Anatolij Khatsko, generalny dyrektor BELPLEMZHIVOBIEDINENIE, Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz, Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz  Pierwszy z prawej: Anatolij Khatsko, generalny dyrektor BELPLEMZHIVOBIEDINENIE, Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz Pierwszy z prawej: Anatolij Khatsko, generalny dyrektor BELPLEMZHIVOBIEDINENIE, Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz Joanna Szulc, kierownik Centrum Pozyskiwania i Przechowywania Nasienia, SHiUZ Bydgoszcz, Anatolij Khatsko, generalny dyrektor BELPLEMZHIVOBIEDINENIE
Scroll to top
1