Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Podziękowanie za wspólny rozwój polskiej hodowli

W dniu 25.03.2022 Pan Wiesław Drewnowski, prezes zarządu, wraz z delegacją z Placówki SHiUZ w Szczecinku złożył wizytę w Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana, aby podsumować i podziękować za kolejny rok owocnej współpracy na polu hodowlanym.

Szczególne podziękowania przekazaliśmy na ręce Pani Gabrieli Gaworeckiej, głównego hodowcy w OHZ Lubiana, za wieloletnią i konsekwentną pracę ukierunkowaną nie tylko na coraz wyższą produkcję mleka, ale także, poprzez sprzedaż dużej ilości materiału żeńskiego (ok. 200 szt. rocznie) na teren całej Polski, przyczyniającą się do podnoszenia poziomu genetycznego populacji masowej bydła mlecznego rasy h-f w naszym kraju. W Ośrodku Hodowli w Lubianie wykonywane są także zabiegi ET (w 2021 r. zabiegom poddano kilkanaście jałowic z najwyższymi indeksami gPF), co pozwala na jak najszybsze osiąganie postępu genetycznego poprzez uzyskiwanie zwielokrotnionej liczby potomstwa od najcenniejszych sztuk. Za sprawą Pani Gabrieli poziom genetyczny obór OHZ w Lubianie jest tak wysoki, że bardzo trudno wybrać tylko kilka najcenniejszych sztuk. Niemal wszystkie krowy wyróżniają się pod względem wydajności.

W roku 2021 w kategorii gospodarstw powyżej 500 krów w woj. zachodniopomorskim OHZ Lubiana zajęła I miejsce, osiągając wyniki: 13950 kg ml przy 4,20% tl i 3,31% białka – tyle średnio wyniosła jednostkowa wydajność od krowy w gospodarstwie w Nadarzynie (przy obsadzie wynoszącej średnio 652,8 szt.).

W Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. stado podstawowe liczy średnio 1000 szt. krów rasy h-f odmiany czarno-białej. Ogółem utrzymuje się tam średnio 2482 szt. bydła. Produkcja mleka to ok. 12,5 mln litrów rocznie. Krowy mleczne hodowane są w dwóch fermach: Boguszyny – 350 szt. oraz Nadarzyn – 650 szt.

Spotkanie w pięknym Pałacu w Lubianie miało też szczególnie uroczysty charakter w związku z przejściem Pani Gabrieli Gaworeckiej na emeryturę. Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić niezbywalny wkład pracy Pani Gabrieli Gaworeckiej w sukcesy i poziom hodowli nie tylko w OHZ Lubiana, ale w całym kraju. Dziękujemy za wiele lat owocnej współpracy i wspólne rozwijanie polskiego rolnictwa. Zawsze było naszą dumą i radością móc współpracować. Dorobek Pani Gabrieli Gaworeckiej, o którego wadze świadczy poziom hodowli w OHZ Lubiana, będzie z pewnością fundamentem dalszego wzrostu – już teraz procentuje i będzie procentował w gospodarstwach mlecznych w całej Polsce.


Druga od lewej Gabriela Gaworecka, główny hodowca OHZ Lubiana, z pracownikami SHiUZ Bydgoszcz: (od lewej) Wiesławem Drewnowskim, prezesem zarządu, Barbarą Listopad, specjalistą ds. hodowli, Stanisławem Użarowskim, dyrektorem regionu

 

Scroll to top
1