Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Kościerzynie

W dniu 10 marca w Oddziale w Kościerzynie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie zorganizowane przez ŁODR oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Rzgowie

W dniu 10 marca w Oddziale w Kościerzynie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie zorganizowane przez ŁODR oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Rzgowie przy współudziale Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz innych firm działających w otoczeniu rolnictwa.
 

Tematem przewodnim było przedstawienie wyników oceny użytkowości w województwie łódzkim za rok 2014 przez dyrektora Grzegorza Machałę. Na temat selekcji genomowej i oferty buhajów wycenionych genomicznie kilka słów powiedział Wojciech Lus ze SHiUZ Sp.z o.o. w Bydgoszczy.
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mimo pogody zachęcającej do rozpoczęcia przygotowań do prac polowych znaleźli czas na spotkanie.

Scroll to top
1