Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w województwie małopolskim za rok 2015 – MODR Karniowice

Dnia 4 marca w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się 5 konferencja dla hodowców bydła mlecznego.

Dnia 4 marca w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się 5 konferencja dla hodowców bydła mlecznego którym głównym współorganizatorem było krakowskie przedstawicielstwo Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka a jednym z patronów była Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Dnia 4 marca w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się 5 konferencja dla hodowców bydła mlecznego którym głównym współorganizatorem było krakowskie przedstawicielstwo Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka a jednym z patronów była Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego w Małopolsce za rok 2014. Najlepsi hodowcy z województwa małopolskiego otrzymali puchary i dyplomy z rąk Jana Dubeca – prezesa Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, Wacława Drożdża – prezesa Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, Wiesława Pachoty – nowo wybranego wiceprezesa Małopolskiego Towarzystwa Hodowców Bydła oraz gościa specjalnego tegorocznej konferencji – prof. dr hab. Włodzimierza Nowaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nasi najlepsi hodowcy nagrodzeni zostali także niespodziankami w postaci porcji nasienia „genomowego” wręczonymi przez pracowników spółki SHiUZ w Bydgoszczy.

Tematem głównym były „Nowe trendy w żywieniu cieląt i odchowie jałówek”, które zaprezentował w swoim wykładzie prof. Włodzimierz Nowak. Pan dr inż. Kazimierz Konsowicz w swoim wykładzie „Wejdź do świata nowoczesnej hodowli” omówił korzyści wynikające z prowadzenia wyceny genomowej bydła i przedstawił różnice pomiędzy tradycyjnym systemem oceny wartości hodowlanej a systemem oceny na podstawie genomu zwierzęcia.

Dziękujemy za zaproszenie i wspólny udział w konferencji.

Scroll to top
1