Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Podpisanie umowy o polsko-francuskim konsorcjum hodowlanym

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować Państwu, iż 20 maja 2015 roku Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy i grupa GENES DIFFUSION podpisały umowę konsorcjum, uruchamiając tym samym realizację europejskiego programu genetyki bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować Państwu, iż 20 maja 2015 roku Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy i grupa GENES DIFFUSION podpisały umowę konsorcjum, uruchamiając tym samym realizację europejskiego programu genetyki bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Uroczystość podpisania odbyła się w miejscowości Ryn na Mazurach, a poprzedzona było wizytą grupy francuskich spółdzielców zaangażowanych w zarządzanie grupą GENES DIFFUSION. W ramach pobytu w Polsce goście mieli okazję odwiedzić kilka hodowli w naszym kraju.

Wspomniana Umowa to wynik rozpoczętej 18 lat temu współpracy, posiadanej spójnej wizji hodowli i zbudowanego przez te lata zaufania. W ramach programu pod nazwą EBP (European Breeding Program) Strony postanowiły wspólnie korzystać ze swoich zasobów genetycznych, zapewniając wzajemny i nieograniczony dostęp do wszystkich buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej należących do konsorcjum. To prawdziwie przełomowy moment w historii europejskiej genetyki bydła a także nowe perspektywy i możliwości dla polskich hodowców, którzy uzyskują dostęp do najlepszej światowej genetyki. Jednocześnie poprzez fakt wzbogacenia oferty grupy GD i poprawy ich zaopatrzenia zyskujemy możliwość zaprezentowania naszych efektów hodowlanych na arenie międzynarodowej. Wspólne działania dały możliwość sprzedaży polskiego nasienia na rynkach zagranicznych. Jako precedens i olbrzymi sukces uznać należy sprzedaż buhaja Border (własność SHIUZ Bydgoszcz) na rynku europejskim, w tym francuskim, gdzie cieszy się niesłabnącym popytem. Zatem korzyści są obustronne – z jednej strony otwierają się możliwości sprzedaży polskiego nasienia buhajów na całym świecie, a z drugiej strony polscy hodowcy uzyskują dostęp do światowej genetyki. Działania obu firm nie ograniczają się tylko do sprzedaży nasienia ale przede wszystkim mają na celu realizację wspólnego programu hodowlanego w oparciu o krajową populację krów. Planowane są intensywne prace hodowlane wspólnie z polskimi hodowcami, pozyskiwanie zarodków i embriotransfer. Efektem będzie wybór najlepszych buhajów do inseminacji i dostęp polskich hodowców do genetyki, jakiej nie uzyskalibyśmy w kraju bez współpracy z GENES DIFFUSION.

Program ma na celu pokrycie zapotrzebowania na materiał niezbędny do unasienienia 1 miliona krów H-F w Polsce i we Francji. Buhaje w ramach współpracy będą utrzymywane w obiektach należących do obu partnerów z uwzględnieniem zarówno bezpieczeństwa sanitarnego, jak i geograficznej bliskości ich członków i klientów. W wyniku wieloletniej współpracy wprowadzone zostały niezbędne procedury sanitarne i techniczne, które już teraz umożliwiają obrót nasieniem między stronami. Z myślą o wszystkich hodowcach analizowane są również inne możliwości współpracy, szczególnie w dziedzinie inseminacji trzody chlewnej, genomiki bydła oraz zarządzania IT.

Formuła konsorcjum jest otwarta i w jego ramach zakładana jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanym firmami z całego świata. Zatem każdy podmiot związany z inseminacją bydła będzie mile widzianym ewentualnym nowym członkiem konsorcjum w miarę jego możliwości prawnych i organizacyjnych.

 

 

Scroll to top
1