Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Podlaskie Forum Bydła, 2017

25 listopada mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Podlaskim Forum Bydła i razem z hodowcami powitać tam Pana Ministra Jacka Boguckiego

Za nami kolejne Podlaskie Forum Bydła, w czasie którego mieliśmy wraz z hodowcami zaszczyt i szczęście gościć Pana Jacka Boguckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

gość specjalny Podlaskiego Forum Bydła

Podlaskie Forum Bydła, obywające się tradycyjnie w Piątnicy – mlecznej stolicy Podlasia – w gościnnych progach Jędrusiowej Zagrody – to doroczne spotkanie hodowców zrzeszonych w Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, władz i pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, oraz instytucji i firm z branży hodowlano-mleczarskiej działających na Podlasiu.

Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW w otoczeniu gospodarzy Podlaskiego Forum Bydła.

Pierwszy z prawej: Pan Krzysztof Banach, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Od lewej: Pan Sylwester Mierzejewski, wiceprezydent PFHBiPM, Pan Stanisław Kautz, dyrektor PFHBiPM.

SHiUZ Bydgoszcz była od zawsze obecna na podlaskim Forum poprzez Zarząd oraz swoich przedstawicieli, stanowiących nasz Zespół w Oddziale w Piątnicy, którym kieruje Pan Dariusz Gawroński, i który na co dzień ma zaszczyt współpracować z hodowcami osiągającymi czołowe noty w produkcji mleka i rozwoju genetycznym stad w skali kraju, a także Europy.

Z okazji Podlaskiego Forum w Piątnicy, podsumowującym rok, który się kończy, ale też będącym radosnym oczekiwaniem na kolejny sezon pracy na roli, serdecznie dziękujemy za zaufanie i możliwość podejmowania wspólnych działań na rzecz wytyczania kierunków genetycznego rozwoju hodowli oraz za codzienną współpracę w oborach na Podlasiu przy doradztwie hodowlanym i optymalizacji warunków produkcji mleka.

Serdecznie dziękujemy Podlaskiemu Związkowi Hodowców Bydła i Producentów Mleka z Panem Krzysztofem Banachem, prezesem Związku, na czele oraz władzom i całemu Zespołowi Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za wspólne świętowanie w Jędrusiowej Zagrodzie i całoroczną współpracę.

Scroll to top
1