Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Panie Prezesie – Dziękujemy!!!

W dniu 31.01.2023 Pan Wiesław Drewnowski, wieloletni pracownik i prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji do naszej Stacji przybyli przedstawiciele firm współpracujących, gospodarstw hodowlanych, z którymi realizujemy program oceny i selekcji buhajów oraz innych firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa i hodowli, aby podziękować mu za lata pracy i wkład w rozwój polskiej hodowli. Słowa serdecznych podziękowań padły także ze strony pozostałej części Zarządu naszej Stacji i całej załogi.

Prezes Wiesław Drewnowski, absolwent Wydziału Zootechnicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie całe życie zawodowe poświęcił branży rolno-hodowlanej, z czego większość przepracował w SHiUZ Bydgoszcz, najpierw w Oddziale w Szczecinku, a ponad 10 ostatnich lat jako prezes Zarządu, kierując największą firmą inseminacyjną w kraju i dzieląc czas między Bydgoszczą a rodzinnym Szczecinkiem. Pod jego kierunkiem  SHiUZ Bydgoszcz jako pierwsza spółka genetyczna w Polsce wdrożyła w wymiarze komercyjnym technologię oceny genomowej buhajów, przedstawiając ofertę rozpłodników z wartością hodowlaną oszacowaną dzięki genomice już w sierpniu 2014 r. Nieustająco wspierając także wykorzystanie innych nowoczesnych technik stosowanych w selekcji i rozrodzie bydła oraz rozwijając prowadzony polski program oceny i selekcji buhajów, dbał o stały rozwój firmy.

Scroll to top
1